Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğrencilerin Alkol Ürünleri ve İçerdikleri Kimyasallar Hakkındaki Görüşleri

X. International Congress on Research in Education, Alanya/Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019

Öğrencilerin Gıda Kimyası Dersi İle İlgili Geliştirdikleri Metaforlar

X. International Congress on Research in Education, Alanya/Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019

Öğrencilerin Sigara İle İlgili Geliştirdikleri Metaforlar

X. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Alanya/Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019

Öğrencilerin Atomun Yapısı İle İlgili Geliştirdikleri Metaforlar

III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal BilimlerSempozyumu, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2019

Öğrencilerin Kozmetik Ürünler Hakkındaki Farkındalıkları

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2019

Gıda Kalite Kontrol ve Analizi bölümü Öğrencilerinin Su Kirliliği Hakkındaki Görüşleri ve Su Kirliliğine Karşı Çözüm Önerileri

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLERSEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2019

Öğrenciler ve Temel Fen Bilimleri

III. ULUSLARARASI EĞİTİMBİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLERSEMPOZYUMU, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2019

Önlisans ve Lisans Öğrencilerinin Nanoteknoloji Kavramına İlişkin Mateforik Algıları

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2019

ÜLKEMİZDE BULUNAN MADEN KAYNAKLARI VE BORMADENİ HAKKINDA HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIMBÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.310-315

GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA KAVRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 October 2018, pp.299-304

Mahelle Afet Gönüllülerinin Afet Yönetiminde Gönüllülük Çalışmaları ve Değerlendirilmesi, Bursa Örneği

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.365-368

TOPLUMUMUZDA TÜKETİLEN HAZIR GIDALARIN KALİTESİVE KONTROLÜ HAKKINDA HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIMPROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.305-309

YAPAY ZEKÂ, NANO ROBOTLAR VE İNSANSIZ ARAÇLARHAKKINDA HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMIÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.316-320

CONTENT ANALYSIS FOR THE POST-GRADUATE STUDIES IN CHEMISTRY EDUCATION IN TURKEY

ICQH 2017 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY IN HIGHER EDUCATION, 7 - 08 December 2017

Occupational Expectations of Students of Food Quality Control and Analysis Department

ICQH 2017 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY IN HIGHER EDUCATION, 7 - 08 December 2017

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Öğrencilerinin LaboratuarGüvenliği ile İlgili Görüşleri

RESSCONGRESS-ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU-, 3 - 05 November 2017

Boron Compounds with Magnetic Properties and Their Catalytic Applications

3th International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy-TURCMOS 2017, 26 - 29 August 2017

Demir Ortoborat’ın Sentezi ve Karakterizasyonu

IV. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, Tokat, Turkey, 30 May - 02 June 2013

Books & Book Chapters

Bilimsel Okuryazarlık

in: Okuryazar mıyım, Mehtap Özden, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.173-184, 2022

Fen (Kimya-Fizik-Biyoloji) Okuryazarlığı

in: Okuryazar mıyım, Mehtap Özden, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.131-146, 2022

Kimya Okuryazarlığı

in: Disipliner Okuryazarlık, Mehtap Özden, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.113-122, 2022

Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı

in: Disipliner Okuryazarlık, Mehtap Özden, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.101-112, 2022

NANOTEKNOLOJİ VE EĞİTİMDE YERİ

in: EĞITIM BILIMLERINDE YENI ARAYIŞLAR VE ÇALIŞMALAR, PROF. DR. ŞEHRIBAN KOCA, Editor, Serüven Yayınevi / Serüven Publishing, İzmir, pp.2-23, 2021

OKURYAZARLIK KAVRAMININ DEĞIŞIMI VE OKURYAZARLIK TÜRLERI

in: EĞITIM BILIMLERINDE YENI ARAYIŞLAR VE ÇALIŞMALAR, Prof. Dr. Şehriban Koca Dr. Öğr. Üyesi Pınar Erten, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.303-319, 2021

NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ

in: Eğitim Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar, Doç. Dr. Ali ÇETİN, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.139-153, 2021

Kimya Öğretiminde Polimerler Ve Biyopolimerler

in: Güncel Alan Eğitimi Araştırmaları II ( AYBAK 2020 Eylül ), Ömer Tuğrul KARA, Sedat EROL, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.183-192, 2020

Metrics

Publication

60

Citation (WoS)

60

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

71

H-Index (Scopus)

3

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

1
UN Sustainable Development Goals