Education Information

Education Information

  • 2006 - 2010 Doctorate

    Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

  • 2004 - 2006 Postgraduate

    Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

  • 1991 - 1996 Undergraduate

    European University Of Lefke, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness Admınıstratıon, Cyprus (Kktc)