Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Impact of Capital Intensity and RD Spending on Manufacturing Industry Value Added İn Industry 4.0 Process: A panel Data Analysis

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.1, pp.303314, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Teknolojik İlerleme İle İstihdam Yapısındaki Değişme Projeksiyonu:Endüstri 4.0 Bağlamında Ampirik Analiz

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.16, no.31, pp.461-472, 2018 (Other Refereed National Journals)

Yönetimde Sürdürülebilirlik Sorunsallığı, Paradokslar ve Yeni Paradiğmalar

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.11, no.2, pp.3-12, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Entrepreneurship on Economic Growth: GEM DataEvidence

Eurasian Academy of SciencesEurasian Business Economics Journal, no.5, pp.29-37, 2016 (Other Refereed National Journals)

Evaluating the Potential for Reverse Innovation in BRIC TCountries A Panel Data Analysis

Journal of Applied Finance & Banking, vol.5, no.5, pp.125-133, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship Between Globalization and E Commerce Turkish Case

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.150, pp.1267-1276, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aile İşletmelerinde Profesyonelleşmeyi Yönlendiren Bir Dinamik Entelektüel Sermaye Birikimi

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.131-141, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Endüstri 4.0’dan Eğitim 4.0’a Yükseköğretimin Geleceği

4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Çanakkale, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.32-49

Endüstri 4.0’xxdan Eğitim 4.0’xxa Yükseköğretimin Geleceği: İşletme Eğtimi Analizi

4. International Higher Education Studies Conference, Çanakkale, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.32-33

Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesi: Kale Seramik A.Ş. Örneği

2. İşletme Tarihi Konferansı, İstanbul, Turkey, 21 March 2019, pp.37-42

The Relationship between Globalization and E-Commerce: Turkish Case

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.1267-1276 identifier

An Emprical Study on The Perception of Corporate Social Responsibilty of The Students ın Engineering Departments of Universities

The Second International Congress of Education Research, Educational Research Association (EAB), Antalya, Turkey, 29 April - 02 May 2010

Can Strategic Crisis Management Resolve The Conflicts ın Families

International Strategic Management Conference, Çanakkale, Turkey, 23 - 25 June 2005, pp.931-936

CAN STRATEGIC CRISIS MANAGEMENT RESOLVE THE CONFLICTS IN FAMILIES

INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Çanakkale, Turkey, 23 - 25 June 2005, pp.931-936

Research On Contributional Process Within The EU Integration The Institutionalization Of Family Owned Business Through Transferring Managers

The Proceeding of the Third International Symposium on Business Administration, Çanakkale, Turkey, 27 - 28 May 2004, pp.437-445

Uzaktan Eğitime Yönelik Etkileşimli Ortaklar Oluşturmada İnternet ve www (web) Kullanımı

Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2004, pp.487-510

Books & Book Chapters

Eğitim Alanında Yetenek 4.0

in: Çalışma Yaşamında Yetenek 4.0 içinde, NART, Senem, Editor, Beta yayınları, İstanbul, pp.221-247, 2020

Aydınlar Tuğla Sanayi ve Ticaret AŞ’xxnin Girşişmcilik Öyküsü

in: Girişimcilik Öyküleri, Dr. Gözde Mert, Editor, Akademi Titiz Yayınları, İstanbul, pp.55-63, 2019

Küresel Girişimcilik ve e-Ticaret

BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2018

BİGA İLÇESİNDE GİRİŞİMCİLERİN GÖZÜNDEN ÜNİVERSİTE

in: Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Prof.Dr. Ensar NİŞANCI, Doç.Dr. Ümit İZMEN, Doç.Dr. Seda H. BOSTANCI, Editor, Umuttepe Yayınları, izmit -Kocaeli, pp.317-360, 2018

Aile İşletmeleri Açısından Yönetim

in: Örtgütlerin Yönetimi, Ebru Karpuzoğlu, Erdal AYDIN,, Editor, beta, İstanbul, pp.973-1003, 2018

Biga İlçesinde Girişimcilerin Gözünden Üniversite

in: Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Ensar Nişancı / Ümit İzmen / Seda H.Bostancı, Editor, Umuttepe Yayınları, 2017

İdeal Ölüm ”Girişimciliğin Anatomisi”

BETA Yayın Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2016

Bilgi Teknolojileri ve Girişimcilik

in: Girişimcilik ve İş Kurma, Prof.Dr. Ali AKDEMİR, Editor, ORİON, Ankara, pp.245-277, 2016

Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) ve Aile İşletmeleri

in: Girişimcilik, Doç.Dr.Nazan YELKİKALAN, Editor, BETA, İstanbul, pp.213-250, 2013