Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2012 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih