Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2014 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları, Türkiye

 • 2005 - 2011 Tıpta Uzmanlık

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Türkiye

 • 1999 - 2005 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Tıpta Uzmanlık

  YAŞLI POPULASYONDA ASİMETRİK DİMETİLARJİNİN DAĞILIMI VE ASİMETRİK DİMETİL ARJİNİNİN GELENEKSEL KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ İLE ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Hayvan deneyleri sertifikası

  Sağlık ve Tıp , ÇOMÜ

 • 2019Eğitici eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ÇOMÜ