Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 1998 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik

Verdiği Dersler

  • Lisans MATEMATİKSEL DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ

  • Lisans DİFERANSİYEL DENKLEMLER

  • Lisans DİFERANSİYEL DENKLEMLER

  • Lisans EKONOMİSTLER İÇİN MATEMATİK

  • Lisans DİFERANSİYEL DENKLEMLER

  • Lisans DİFERANSİYEL DENKLEMLER