Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Mukormikoz-Bir Olgu Sunumu

10. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 May 2022, vol.11, pp.413 Sustainable Development

Metastatik akciğer malignitesine sekonder gelişen adrenal kriz

iSTANBUL TIP FAKÜLTESİ GELENEKSEL İÇ HASTALIKLARI GÜNLERİ İNTERAKTİF GÜNCELLEŞTİRME 2020 12-15 MART 2020, Sapanca / SAKARYA, Turkey, 12 March 2020

Akciğer malignitesine sekonder uygunsuz ADH sendromu

iSTANBUL TIP FAKÜLTESİ GELENEKSEL İÇ HASTALIKLARI GÜNLERİ İNTERAKTİF GÜNCELLEŞTİRME 2020 12-15 MART 2020, Sapanca / SAKARYA, Turkey, 12 March 2020

The Relationship Between Renal Resistive Index, MPV and RDW in Chronic Kidney Disease

UNION OF THRACE UNIVERSITIES THIRD INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONGRESS, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2019

YBÜ’xxdeki sepsis ve ABH olan hastaların serum ve idrar NGAL düzeylerinin değerlendirilmesi

Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 22 - 24 October 2014