Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Problem of VAT Credit on Expired Goods: An Opinion

International Journal of Public Finance, cilt.2, sa.2, ss.62-67, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Remission of Tax Penalties and Its Effectiveness in Turkey

International Journal of Public Finance, cilt.2, sa.1, ss.1-6, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme

Legal Mali Hukuk, sa.151, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Vergi Sisteminde İhbar İkramiyesi: Sorunlar ve Çözümler

maliye dergisi, sa.172, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yurtdışı İnşaat İstisnasında Düzenleme İhtiyacı

Yaklaşım, sa.286, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnceleme Elemanlarının Mükellefi Takdir Komisyonuna Sevki Halinde Zamanaşımı

Yaklaşım, sa.278, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yasallık İlkesi Bağlamında SMMM ve YMM Oda Aidatları

32. Uluslararası Maliye Sempozyumu, 10 - 14 Mayıs 2017

YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYINA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Kongresi, Gostivar, Makedonya, 22 Ağustos 2015 - 23 Ağustos 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Assessment of SICPA and CPA Chamber Membership Fees within the Principle of Legality

Issues in Public Sector Economics, Gercek Adnan, Akdede Sacit Hadi, Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.79-87, 2017