Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Şubat 2021 Tez Savunma (Doktora)

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma (Doktora)

 • Eylül 2020 Doktora Yeterlik Sınavı

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Temmuz 2020 Doktora Yeterlik Sınavı

  İnönü Üniversitesi

  Doktora yeterlilik sınavı

 • Temmuz 2020 Doktora Yeterlik Sınavı

  İnönü Üniversitesi

  Doktora yeterlilik sınavı

 • Mayıs 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  atatürk üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği

  yüksek lisans tez savunma sınavı

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2019 - Devam Ediyor Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2019 - Devam Ediyor Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2014 - Devam Ediyor kültürlerarası hemşireler derneği

  Üye

 • 2012 - Devam Ediyor hemşirelik eğitimi derneği

  Üye

 • 2011 - Devam Ediyor pediatri hemşireliği derneği

  Üye

 • 2010 - Devam Ediyor TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Mayıs 2021 Journal of Education and Research in Nursing

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2021 Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2021 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

  Bildiri (Özet)

 • Ocak 2021 JOURNAL OF PEDIATRIC NURSING-NURSING CARE OF CHILDREN & FAMILIES

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2020 Koç Üniversitesi Hemşirelik Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, Epilepsi Sınıflamasında Güncel Yaklaşımlar ve Pediatrik Epilepsi Hemşireliği

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2020 Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing/ The Effect Of Internet Addıctıon On Eatıng Attıtude And Body Image In Unıversıty Students

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2020 Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2020 Koç Üniversitesi Hemşirelik Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, Çocuk Kliniklerinde çalışan hemşirelerin girişimsel ağrıyı azaltmak için kullandıkları yöntemlerin incelenmesi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2020 Atatürk Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi/ ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARINA TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER AÇISINDAN BİR BAKIŞ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2019 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi/ Okul Çağı Çocukların Göz Sağlığında Etkili Faktörler: Sistematik Derleme

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2019 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi/Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişimsel Bakım Model ve Uygulamaları

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2019 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi/Baba-Bebek Bağlanması Ve Etkileyen Faktörler

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2019 İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi/ ANNELERİN KATKI MADDESİ KONAN GIDALAR HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2018 Koç Üniversitesi Hemşirelik Eğitimi ve Araştırma Dergisi/Kanser Tanısı Konmuş Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Bakım Yükleri İle Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişki

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2017 Breastfeeding Medicine/ Does the Post-Feeding Position Affect Gastric Residue in Preterm Infants?

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2017 Koç Üniversitesi Hemşirelik Eğitimi ve Araştırma Dergisi/Kritik Konjenital Kalp Hastalıklarının Tanımlanmasında Pulse Oksimetrenin Kullanılması ve Hemşirenin Rolü

  Hakemli Bilimsel Dergi