Scientific Activities

Jury Memberships

 • September 2021 Doctoral Examination

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • September 2021 Doctoral Examination

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • August 2021 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Post Graduate

 • August 2021 Post Graduate

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Post Graduate

 • August 2021 Post Graduate

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Post Graduate

 • February 2021 Doctorate

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Doctorate

 • September 2020 Doctoral Examination

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

  Doctoral Examination

 • July 2020 Doctoral Examination

  İnönü Üniversitesi

  Doktora yeterlilik sınavı

 • July 2020 Doctoral Examination

  İnönü Üniversitesi

  Doktora yeterlilik sınavı

 • May 2015 Post Graduate

  atatürk üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği

  yüksek lisans tez savunma sınavı

Activities in Scientific Journals

 • 2021 - Continues Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi

  Advisory Committee Member

 • 2021 - Continues journal of Infant, Child and adolescent Health

  Advisory Committee Member

 • 2019 - Continues Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

  Advisory Committee Member

 • 2019 - Continues Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi

  Advisory Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2014 - Continues kültürlerarası hemşireler derneği

  Member

 • 2012 - Continues hemşirelik eğitimi derneği

  Member

 • 2011 - Continues pediatri hemşireliği derneği

  Member

 • 2010 - Continues TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

  Member

Scientific Refereeing

 • October 2021 Journal of Education and Research in Nursing

  Other Indexed Journal

 • September 2021 ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING

  SCI Journal

 • May 2021 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2021 Journal of Education and Research in Nursing

  Other Indexed Journal

 • May 2021 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2021 Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

  Other Indexed Journal

 • April 2021 Journal Of Infant, Child and Adolescent Health

  Other Journals

 • February 2021 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

  Conference Paper (Abstract)

 • January 2021 JOURNAL OF PEDIATRIC NURSING-NURSING CARE OF CHILDREN & FAMILIES

  Journal Indexed in SSCI

 • July 2020 Koç Üniversitesi Hemşirelik Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, Epilepsi Sınıflamasında Güncel Yaklaşımlar ve Pediatrik Epilepsi Hemşireliği

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2020 Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing/ The Effect Of Internet Addıctıon On Eatıng Attıtude And Body Image In Unıversıty Students

  Other Indexed Journal

 • June 2020 Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2020 Koç Üniversitesi Hemşirelik Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, Çocuk Kliniklerinde çalışan hemşirelerin girişimsel ağrıyı azaltmak için kullandıkları yöntemlerin incelenmesi

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2020 Atatürk Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi/ ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARINA TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER AÇISINDAN BİR BAKIŞ

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2019 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi/ Okul Çağı Çocukların Göz Sağlığında Etkili Faktörler: Sistematik Derleme

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2019 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi/Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişimsel Bakım Model ve Uygulamaları

  National Scientific Refreed Journal

 • September 2019 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi/Baba-Bebek Bağlanması Ve Etkileyen Faktörler

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2019 İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi/ ANNELERİN KATKI MADDESİ KONAN GIDALAR HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

  National Scientific Refreed Journal

 • September 2018 Koç Üniversitesi Hemşirelik Eğitimi ve Araştırma Dergisi/Kanser Tanısı Konmuş Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Bakım Yükleri İle Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişki

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2017 Breastfeeding Medicine/ Does the Post-Feeding Position Affect Gastric Residue in Preterm Infants?

  Journal Indexed in SSCI

 • September 2017 Koç Üniversitesi Hemşirelik Eğitimi ve Araştırma Dergisi/Kritik Konjenital Kalp Hastalıklarının Tanımlanmasında Pulse Oksimetrenin Kullanılması ve Hemşirenin Rolü

  National Scientific Refreed Journal