Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

The Imperial Past and Latin America in Spain’s Foreign Policy

Journal of Social Research and Behavioral Sciences, vol.7, no.13, pp.197-219, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Kimlik Politikalarının Gündelik Üretimi Bağlamında Avrupa’da Türk İmgesi

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.16, pp.314-331, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Competing Discourses of Nationalisms and Anti-Americanisms in Turkey: Iraq War as a Case Study

ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, vol.45, no.3, pp.1-18, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Post-Amerikan Dünya Düzeninde Kimlik Politikaları: Yeni Çin Kimliğine Karşı ‘Büyük Amerika’

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

The Role of the External Relations in Turkish Democracy History

Uluslararası İktisadi İdari İncelemeler Dergisi, no.21, pp.21-32, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye-AB İlişkilerinde Yeniden Canlanmadan Hedef Değişimine Doğru

Yönetim Bilimleri, vol.16, no.31, pp.427-442, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Amerikan Kimliği ve Dış Politikasında Evanjelizmin İzleri:Sosyal-İnşacı Perspektiften ABD-İsrail İlişkileri

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.3, pp.2019-2037, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

TURKEY AND THE EUROPEAN UNION

ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES, vol.15, no.2, pp.189-194, 2016 (ESCI) identifier

Yunan Milliyetçiliğinin ve Mütekabiliyet İlkesinin Yunanistan’daki Müslüman-Türk Azınlığın Haklarına Etkileri

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.8, no.38, pp.340-350, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Avrupa Kimliği: Pan-Milliyetçilikten Post-Milliyetçiliğe

Yönetim Bilimleri, vol.4, no.2, pp.240-243, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İspanya Dış Politikasında İmparatorluk Geçmişi ve Latin Amerika

9 th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Antalya, Turkey, 25 June - 27 July 2021, pp.96-97 Creative Commons License

The Construction of Non-European Identity in Turkey’s Post-Kemalist Nation-State Discourse

Pan-European Conference on International Relations, Giardini Naxos, Italy, 23 September - 26 December 2015, pp.1-17

National Belonging and Sport: Discursive Construction of German-Turkish Footballer Mesut Özil's Identity on Turkish Social Media

the 20th Annual ASN World Convention, New York, United States Of America, 22 - 25 April 2015, pp.1-18

Turkey's Military Coup Syndrome: New Insights for Transition of the Civil-Military Relations in the Middle East

n Search of a Model for the Middle East: A Comparison of The Turkish and Nordic Experiences, Lund, Sweden, 16 - 17 April 2015, pp.22-46

Silent Revolution in Turkey: Is There a Shift from Europeanisation?

Democratization and Political Transitions in the Arab World: Actors, Challenges and Policy Options for the EU, Braga, Portugal, 17 - 19 July 2013, pp.23-38

A Discursive Approach for Foreign Policy Analysis of Turlkey in the post 9/11 Process

ECPR Joint Sessions, Workshop on Interpreting Foreign Policies, Mainz Germany, 11 - 16 March 2013

Interpreting Turkish Foreign Policy in the post 9/11 era

the ECPR Joint Sessions, Interpreting Foreign Policy, Mainz, Germany, 11 - 16 March 2013, pp.1-25

Reimagining Turkey in the Competing Discourses of Turkish Nationalism and Foreign Policy

the UCSIA Research Summer School in "Religion and Nationalism", Antverp, Belgium, 26 August - 02 September 2012

Reimagining Turkey: the Determinants of Normative Change in Turkish Foreign Policy

7. the Bergen Summer Research School entitled "Emerging Normative Regimes", Bergen, Norway, 20 June - 01 July 2011

Understanding Euroscepticism in Turkey: A Discourse-Historical Approach to Turkish Political Debates on Turkey's EU Membership

Fifth Annual Conference of the Graduate Centre for Europe, "Europe on the Move", Birmingham, United Kingdom, 3 - 04 March 2011

Is Illegal Immigration a Dilemma for the Nation-State? Rethinking on Human Security in Aegean Sea

7th Pan-European Conference on International Relations, Stockholm, Sweden, 9 - 11 September 2010

The Role of the EU s Conditionality in Turkey s Kurdish Problem Exeter Centre for Ethno Political Studies

Ethno-Politics and Intervention in a Globalized World, Exeter, Canada, 27 - 30 June 2010

EU conditionality and Turkey's Kurdish Problem

Ethno-Politics and Intervention in a Globalized World, Exeter, United Kingdom, 26 - 28 June 2010

Uluslararası İlişkilerde Güncel Güvenlik Yaklaşımlarının Özgürlük-Güvenlik İkilemi Bağlamında Bir Eleştirisi

I.Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 13 - 15 November 2009

How do Identities Become Vital in International Relations? Cyprus case

The International Conference on Peace and Reconciliation: Shaping Theories and Practices for a Sustainable Peace, Los Angelas, United States Of America, 7 - 10 July 2009

The Forms of EU Governance and the Construction of EU Borders

5. International Strategic Management Conference, Stellenbosch, South Africa, 2 - 04 July 2009, pp.140-151

European Citizenship and Democratic Legitimacy Issue in the EU

EU and Turkey: Connecting Identities, Bridging Cultures, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 June 2009, pp.67-82

Medeniyetler Çatışması Söylemi Çerçevesinde Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye-Türki Cumhuriyetler İlişkileri

II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Bişkek, Kyrgyzstan, 22 - 24 October 2008, pp.164-184

An Alternative Ontology in International Relations Studies: Social Constructivism

XXII. World Congress of Philosophy, Seoul, South Korea, 30 July - 05 August 2008

Sivilitiaatsizlik Bağlamında SivilToplum-Demokrasi İlişkisi

III.Uluslararası Stklar Kongresi, 9 - 10 December 2006, pp.459-463

Books & Book Chapters

Güvenlik Çalışmaları ve Uluslararası Güvenlik: Teorik ve Tarihsel Bir Analiz

in: Uluslararası Güvenlik ve Uluslararası Örgütler: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Kurumlar, Arif Bağbaşlıoğlu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.51-75, 2021

İngiltere Dış Politikasına Giriş

in: İngiltere Dış Politikası, Filiz Çoban Oran, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-17, 2021

Türkiye-ABD İlişkilerinde Din ve Dış Politika İlişkisi: Rahip Brunson Krizi Örneği

in: Dış Politika Analizi, Bezen Balamir Coşkun İnan Rüma, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.239-263, 2020

Post-Amerikan Dünyada Küresel İyi Yönetişim ve Türkiye Üzerindeki Etkileri

in: Siyasal, Ekonomik ve Entelektüel Boyutlarıyla İYİ YÖNETİŞİM, Mehmet Karataş, Selin Karatepe, Fatma Benli, Editor, Beta Yayıncılık, İstanbul, pp.359-381, 2018 Sustainable Development

The Strategic Consequences of Brexit: The Challenges of the Common European Security and Defence Policy in the Post-Brexit Era

in: Europe’s Hybrid Threats: What Kinds of Power Does the EU Need in the 21st Century?, Giray Sadık, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.122-138, 2017

Uluslararası İlişkiler Çalışmalarında Din: Amaç, Kapsam, Teori

in: 21. Yüzyılda Din ve Uluslararası İlişkilerdeki Dönüşüm, Filiz Çoban Oran, Editor, Sentez, Ankara, pp.1-15, 2017

Avrupa Birliği’nin Sınırları:Tarihsel Kurumsalcı Perpektiften Türkiye-AB İlişkileri

in: Stratejik Derinlik Ekseninde Dış Politika Uygulamaları, Karagül S., Arslan İ., Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.253-276, 2015

Avrupa Birliği’nin Sınırları: Tarihsel Kurumsalcı Perspektiften Türkiye-AB İlişkileri’

in: Stratejik Derinlik Ekseninde Dış Politika Uygulamaları İdeal Gerçek İkilemi, Soner Karagül, İbrahim Arslan, Editor, Ekin Yayınları, Bursa, pp.56-76, 2015

The West’s Perspective on Ukraine's Identity and its Effects on Ukrainian Crisis 2014

in: 2014 Ukrainian Crisis Evolution International Reaction Implications, Karol Kujawa and Valery Morkva, Editor, ASLAN Publishing House, Gliwice, pp.174-188, 2015

Arap Baharı Sürecinde Sosyal Medyanın Siyasal Hareketlerdeki Rolü

in: Direnişin @hali, Çoban, Savaş, Editor, Yeşil Düşünce, İstanbul, pp.66-79, 2014

Türkiye-AB İlişkilerinde Türkiye’nin Avrupalılığı Sorunu

in: Didem Yaman Anı Kitabı, Tunçoku, A. Mete, Editor, ÇOMÜ, Çanakkale, pp.45-65, 2012