Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The false promise of Europeanisation in Turkey's national identity discourse

JOURNAL OF CONTEMPORARY EUROPEAN STUDIES, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

"World Peace" in International Relations Thought: A Comparison of Immanuel Kant and Zhao Tingyang Philosophy

ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, cilt.14, sa.55, ss.3-18, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Obama Dönemi Amerikan Diş PolitikasindaSaldırgan Gerçekçilik:Ortadoğu’ya Silah Ticareti Örneği

Middle Eastern Studies, cilt.11, sa.2, ss.368-392, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kimlik Politikalarının Gündelik Üretimi Bağlamında Avrupa’xxda Türk İmgesi

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.7, sa.16, ss.314-331, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Competing Discourses of Nationalisms and Anti-Americanisms in Turkey: Iraq War as a Case Study

ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, cilt.45, sa.3, ss.1-18, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Post-Amerikan Dünya Düzeninde Kimlik Politikaları: Yeni Çin Kimliğine Karşı ‘Büyük Amerika’

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.2, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of the External Relations in Turkish Democracy History

Uluslararası İktisadi İdari İncelemeler Dergisi, sa.21, ss.21-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye-AB İlişkilerinde Yeniden Canlanmadan Hedef Değişimine Doğru

Yönetim Bilimleri, cilt.16, sa.31, ss.427-442, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amerikan Kimliği ve Dış Politikasında Evanjelizmin İzleri:Sosyal-İnşacı Perspektiften ABD-İsrail İlişkileri

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.2019-2037, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Renewable Energy Policy Convergence in the European Union: A Comparison on Germany and Turkey’s Incentives for the Wind and Solar Energy Resources

International Journal of Energy Economics and Policy, cilt.7, sa.3, ss.308-320, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Turkey and European Union, by Senem Aydın Düzgit Natalli Tocci,

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi,, cilt.15, ss.189-194, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TURKEY AND THE EUROPEAN UNION

ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES, cilt.15, sa.2, ss.189-194, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Discursive Approach for Foreign Policy Analysis of Turlkey in the post 9/11 Process

ECPR Joint Sessions, Workshop on Interpreting Foreign Policies, Mainz Germany, 11 - 16 Mart 2013

The Role of the EU s Conditionality in Turkey s Kurdish Problem Exeter Centre for Ethno Political Studies

Ethno-Politics and Intervention in a Globalized World, Exeter, Kanada, 27 - 30 Haziran 2010

Sivilitiaatsizlik Bağlamında SivilToplum-Demokrasi İlişkisi

III.Uluslararası Stklar Kongresi, 9 - 10 Aralık 2006, ss.459-463

Kitap & Kitap Bölümleri

Post-Amerikan Dünyada Küresel İyi Yönetişim ve Türkiye Üzerindeki Etkileri

Siyasal, Ekonomik ve Entelektüel Boyutlarıyla İYİ YÖNETİŞİM, Mehmet Karataş, Selin Karatepe, Fatma Benli, Editör, Beta Yayıncılık, İstanbul, ss.359-381, 2018

Uluslararası İlişkiler Çalışmalarında Din: Amaç, Kapsam, Teori

21. Yüzyılda Din ve Uluslararası İlişkilerdeki Dönüşüm, Çoban Oran, Filiz, Editör, Sentez, Ankara, ss.11-21, 2017

The Strategic Consequences of Brexit: The Challenges of the Common European Security and Defence Policy in the Post-Brexit Era

Europe’s Hybrid Threats: What Kinds of Power Does the EU Need in the 21st Century?, Sadık, Giray, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, ss.122-138, 2017

Avrupa Birliği’nin Sınırları:Tarihsel Kurumsalcı Perpektiften Türkiye-AB İlişkileri

Stratejik Derinlik Ekseninde Dış Politika Uygulamaları, Karagül S., Arslan İ., Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.253-276, 2015

The West’s Perspective on Ukraine's Identity and its Effects on Ukrainian Crisis 2014

2014 Ukrainian Crisis Evolution International Reaction Implications, Karol Kujawa and Valery Morkva, Editör, ASLAN Publishing House, Gliwice, ss.174-188, 2015

The West’s Perspective on Ukraine's Identity and its Effects on Ukrainian Crisis 2014

2014 Crisis in Ukraine Perpectives Reflections International Reverberations, Karol Kujawa, Valeriy Morkva, Editör, ASLAN Publishing House, ss.112-125, 2015

Avrupa Birliği’nin Sınırları: Tarihsel Kurumsalcı Perspektiften Türkiye-AB İlişkileri’

Stratejik Derinlik Ekseninde Dış Politika Uygulamaları İdeal Gerçek İkilemi, Soner Karagül, İbrahim Arslan, Editör, Ekin Yayınları, Bursa, ss.56-76, 2015

Arap Baharı Sürecinde Sosyal Medyanın Siyasal Hareketlerdeki Rolü

Direnişin @hali, Çoban, Savaş, Editör, Yeşil Düşünce, İstanbul, ss.66-79, 2014

Türkiye-AB İlişkilerinde Türkiye’nin Avrupalılığı Sorunu

Didem Yaman Anı Kitabı, Tunçoku, A. Mete, Editör, ÇOMÜ, Çanakkale, ss.45-65, 2012