Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Duyular Dünyasının Kapısını Aralamak: Erken Modern Osmanlı Toplumunda Görme Biçimleri

Early Modern Ottoman Studies/Erken Modern Osmanlı Çalışmaları, Ankara, Turkey, 12 July 2023

Slaves, Captives, and Prisoners: An Analysis of Interdependencies in Crimean Society

Slavery and Other Forms of Strong Asymmetrical Dependencies in Ottoman South Eastern Europe, Bonn, Germany, 23 June 2022

The Nose Never Makes Mistake: Smell and Belonging in Early Modern Ottoman Society

Loyalty, Belonging and Dependency in Early Modern Ottoman Empire, Bonn, Germany, 05 May 2022

Azrail’in Kara Eli: 17.Yüzyılda Kırım’da Veba Salgınları ve Köleler

I. Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 12 December 2019, pp.151-170

II. Selim Dönemi Evkâf Defteri’ne Göre Düzce ve Çevresinde Toprak, Mahsul, Köy ve Köylüler

Uluslararası Konur Alp Gazi ve Düzce Tarihi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2018, pp.443-470

Born and Bred in Seventeenth-Century Crimea: Child Slavery, Social Reality and Cultural Identity

Middle Eastern Studies Association (MESA) 2019, New Orleans, United States Of America, 10 November 2019 Sustainable Development

16. Yüzyıl Gebze’de Köleler ve Köle Kıyafetleri

Uluslararası Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu VI, Kocaeli, Turkey, 8 - 10 March 2019

Esarete Doğmak: 17. Yüzyıl Kırım’da Çocuk Köleler

Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes (CIEPO), Sofya, Bulgaria, 11 - 15 September 2018, pp.155

Did Kirazuy Have to Divorce Her Non-Muslim Husband?: A Controversial Case of Apostasy and Conversion to Islam in the Bahçesaray Court

International Conference on Muslim Heritage in Southern Ukraine: History, Culture, Religion, 14 December 2017, Ukraine/ Kyiv., Kiev, Ukraine, 14 December 2017, pp.159-167

Books & Book Chapters

Efendi’nin Görünmez Eli ya da Bir Muhayyel Hısımlık Örneği Olarak Velâ

in: Sultan I. Mustafa, Sultan II. Osman, Sultan IV. Murad Dönemleri ve Bursa, KARAASLAN YUSUF ZİYA, Editor, Gaye Kitapevi, Bursa, pp.240-256, 2024

Azrail’in Kara Eli: 17. Yüzyılda Kırım’da Veba Salgınları, Tacirler ve Köleler

in: Bitmeyen Hikaye: Küresel Salgın Çağında Tarihe Yeniden Bakmak (Salgın Hastalıklar ve Kamu Sağlığı Pratikleri), Yaşayanlar, İsmail, Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.37-58, 2022

From the Marshes to the Qadi’s Court: The Trials and Tribulations of a Village with Divane Hamza

in: The Other Faces of The Empire: Ordinary Lives Against Social Order and Hierarchy, Yaşa, Fırat, Editor, Koç University Press, İstanbul, pp.95-108, 2022

16. Yüzyılda Ayıntâb’da Ölümcül Yakınlaşmalar: “Şehvetin Bedeli” ve Sıçanotlu Yumurta

in: Bir Ömür Tarih: Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu'na Armağan, Yaşayanlar, İsmail, Editor, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, pp.207-217, 2022

Bahçesaray: Kadim Gelenekler ve Yeni Arayışlar Arasında Bir Şehrin Panoroması (1650-1675)

in: Türk Tarihinin Kadim Şehirleri, Yeşilot, Okan, Okan Yeşilot, Gürışık Köksal, Bihter, Editor, Selenge Yayınları, İstanbul, pp.347-374, 2022

Bahçesaray (1650-1675)

Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2021

Born and Bred in Seventeenth-Century Crimea: Child Slavery, Social Reality and Cultural Identity

in: Children and Childhood in the Ottoman Empire: From the 15th to the 20th Century , Yilmaz, Gülay, Zachs Fruma, Editor, Edinburgh University Press , Edinburgh, pp.177-195, 2021

Sazlıktan Kadı Mahkemesine Bir Serencam: Köylülerin Divane Hamza ile İmtihanı

in: İmparatorluğun Öteki Yüzleri: Toplumsal Hiyerarşi ve Düzen Karşısında Sıradan Hayatlar, Fırat Yaşa, Editor, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.93-106, 2020

Mütecessis Gözler: Osmanlı Bursasında Özel Alanın Muğlak Sınırları (16. Yüzyıl)

in: Sultan II. Selim Dönemi ve Bursa, Fırat Yaşa, Editor, Gaye Kitapevi, Bursa, pp.517-533, 2020

Kanuni Dönemi Bursa Mahkemesinde Bir Hülle Vakası ve Düşündürdükleri

in: Kununî Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa, Burcu Kurt, Editor, Gaye Kitapevi, Bursa, pp.477-488, 2019

Yavuz Sultan Selim Dönemi İstanbul’unda Kuzeyli Firariler ve Düşündürdükleri

in: Yavuz Sultan Selim Dönemi ve Bursa, Nilüfer Alkan Günay, Editor, Gaye Kitapevi, Bursa, pp.539-554, 2018

Efendi Köle İlişkileri Bağlamında Şeyhülislam Fetvaları

in: Osmanlı Devleti'nde Kölelik: Ticaret, Esaret, Yaşam, Yağcı, Zübeyde Güneş, Yaşa, Fırat, İnan, Dilek, Editor, Tezkire Yayınları, İstanbul, pp.209-226, 2017

Mikro Tarihçilik ve Carlo Ginzburg

in: Dünyada Tarihçilik: Dönemler/Okullar/Yaklaşımlar/Tarihçiler, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.255-269, 2017

Kırım Hanlığı Tarihi Kaynakları

in: Doğu Avrupa Türk Mirasının Son Kalesi Kırım, Yücel Öztürk, Editor, Çamlıca Yayınları, İstanbul, pp.401-418, 2015

Metrics

Publication

43

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

7

H-Index (TrDizin)

1

Project

5

Thesis Advisory

4

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals