Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2018 - Devam Ediyor Doktora

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkiye

 • 2015 - 2017 Yüksek Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

 • 2011 - 2015 Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Yüksek Lisans

  Yeşil ekonominin sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkisi: BRIC -T ülkeleri için panel veri analizi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi