General Information

Institutional Information: Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon, Yerel Yönetimler