General Information

Institutional Information: Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Tasarım, Grafik Tasarımı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Art, Applied Arts, Graphics

Metrics

Publication

3

Project

3

Biography

1989         Lisans   

                 DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi -Uygulamalı Sanatlar - Grafik Anasanat dalı

1992        Y.Lisans

                 DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü -Uygulamalı Sanatları Anasanat dalı

1993- ….  Öğretim Görevlisi

                 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

                 Çanakkale Teknik Bilimler MYO

                 Tasarım Bölümü - Grafik Tasarımı Programı

Contact

Email
gapak@comu.edu.tr
Web Page
https://avesis.comu.edu.tr/gapak
Office Phone
+90 286 218 0018
Office
Çanakkale Teknik Bilimler MYO
Address
gapak@comu.edu.tr