Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2015 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2008 - 2015 Doç.Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2006 - 2008 Doç.Dr.

  Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 1998 - 2008 Yrd.Doç.Dr.

  Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 1997 - 1998 Uzman

  Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 1996 - 1997 Uzman

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

 • Lisans Akciğerin mantar ve parazit hastalıkları

 • Lisans Akciğer absesi

 • Lisans Özel durumlarda pnömoni

 • Lisans Akciğerin neoplazik hastalıkları

 • Lisans Bronkoskopi

 • Lisans Plevral hastalıklar

 • Lisans Arter kan gazı analizi

 • Lisans Sigaranın zararları ve bırakma tedavisi

 • Lisans Akciğer kanseri: Epidemiyoloji-Klinik

 • Lisans Pulmoner ve plevral enfeksiyonlar

 • Lisans Bronşektazi

 • Lisans Topografik anatomi

 • Lisans Plevral efüzyon: Patogenez

 • Lisans Akciğer kanseri: Tanı-Tedavi

 • Lisans Solunum yetmezliği ve ARDS

 • Lisans Pulmoner emboli: Epidemiyoloji-Klinik

 • Lisans Pulmoner Semptomlar

 • Lisans Göğüs Hastalıklarında anamnez alma

 • Lisans Plevral effüzyon gelişiminin fizyopatolojisi

 • Lisans Gaz değişimini etkileyen nedenler

 • Lisans Toplum kökenli pnömoni

 • Lisans Solunum sistemi muayenesi

 • Lisans Göğüs hastalıklarında fizik muayene

 • Lisans Pulmoner emboli: Tanı ve Tedavi