Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2015 - Continues Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2008 - 2015 Associate Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2006 - 2008 Associate Professor

  Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 1998 - 2008 Assistant Professor

  Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 1997 - 1998 Expert

  Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 1996 - 1997 Expert

  Ege University, Faculty Of Medicine, Göğüs Hastalıkları

Non Academic Experience

 • 1999 - 2000

  Other Public Institution, İskenderun Deniz Hastanesi

Courses

 • Undergraduate Akciğerin mantar ve parazit hastalıkları

 • Undergraduate Akciğer absesi

 • Undergraduate Özel durumlarda pnömoni

 • Undergraduate Akciğerin neoplazik hastalıkları

 • Undergraduate Bronkoskopi

 • Undergraduate Plevral hastalıklar

 • Undergraduate Arter kan gazı analizi

 • Undergraduate Sigaranın zararları ve bırakma tedavisi

 • Undergraduate Akciğer kanseri: Epidemiyoloji-Klinik

 • Undergraduate Pulmoner ve plevral enfeksiyonlar

 • Undergraduate Bronşektazi

 • Undergraduate Topografik anatomi

 • Undergraduate Plevral efüzyon: Patogenez

 • Undergraduate Akciğer kanseri: Tanı-Tedavi

 • Undergraduate Solunum yetmezliği ve ARDS

 • Undergraduate Pulmoner emboli: Epidemiyoloji-Klinik

 • Undergraduate Pulmoner Semptomlar

 • Undergraduate Göğüs Hastalıklarında anamnez alma

 • Undergraduate Plevral effüzyon gelişiminin fizyopatolojisi

 • Undergraduate Gaz değişimini etkileyen nedenler

 • Undergraduate Toplum kökenli pnömoni

 • Undergraduate Solunum sistemi muayenesi

 • Undergraduate Göğüs hastalıklarında fizik muayene

 • Undergraduate Pulmoner emboli: Tanı ve Tedavi