General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Literature

Metrics

Publication

65

Project

3

Thesis Advisory

8

Contact

Email
gulgunyazici@comu.edu.tr
Web Page
https://avesis.comu.edu.tr/1372
Office Phone
+90 286 218 0018 Extension: 22284
Office Phone
+90 286 218 0018
Office
223
Address
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Terzioğlu Kampüsü