Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Prosthetic Management Of Ridge Deficiency In The Esthetic Zone: A Case Report

38. Annual Conference Of The European Prosthodontic Association And 21. Scientific Congress Of The Turkish Prosthodontic And Implantology Association, 25 - 27 September 2014

Multidispliner Yaklaşımla Estetiğin Yeniden Oluşturulması: Olgu Sunumu

15. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre Ve Sergisi, 29 April - 01 May 2011

Diş Dokusu Kaldırılmadan Uygulanan Veneer Restorasyonların Bilgisayar Destekli Taşasım Ve Üretim Yöntemiyle Hazırlanması: Olgu Serisi.

15. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre Ve Sergisi, 29 April - 01 May 2011

The effect of crown geometry on stress distribution of a single implant restoration: A finite element analysis.

Turkish Society of Oral Implantology XXIst Scientific Congress, Turkey, 15 - 16 January 2010

Çeneler Arası İlişkinin Ve Çiğneme Etkinliğinin Kaybedildiği Bir Hastanın Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu

11. Ege Bölgesi Dişhekimliği Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 23 - 26 April 2009