Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2004 - 2008 Tıpta Uzmanlık

    Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2008 Tıpta Uzmanlık

    Saddle spinal anestezi altında yapılan anorektal cerrahi girişimlerinde levobupivakain ile bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması

    Gazi Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad