Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2019 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga Meslek Yüksekokulu, Elektrik Ve Enerji

  • 2018 - 2019 Dr.Öğr.Üyesi

    Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu, Temel Bilimler

Yönetimsel Görevler