Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sanatı Halk İnançları ve Menkıbeleri Üzerinden Yeniden Kurmak Bektaşî Sanatı ve Ehlileştirilen Ejderha Motifi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.42, pp.875-880, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Mevlânâ ve Resim Gürcü Hatun un Kayseri Yolculuğu ve Ressam Aynü d Devle i Rûmî

Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, no.54, pp.111-126, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Çanakkale Yalı Camii Haziresi Meza Taşları

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Dergisi, pp.1-23, 2003 (ESCI)

Divan Edebiyatı Müzesindeki Bir Grup Mezar Taşı Doktora Tezinden Üretilmiştir

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Dergisi, pp.1-12, 2001 (ESCI)

Ankara Etnografya Müzesi ndeki Bir Alem Üzerine Doktora Tezinden Üretilmiştir

Arkeoloji ve Sanat, no.99, pp.27-31, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters