General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Temel Islam Bilimleri, Kur'ân-I Kerim Okuma Kıraat Ilmi