Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On the Eastern Turkic Grammatical Characteristics in the Mirajname Text Found in the Kitab of Ibn Abraham Koricki

Litteraria Copernicana, cilt.33, ss.89-98, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LİTVANYA TATARLARI EL YAZMALARINDAKİ TÜRKÇE MİRAÇNAMEDE BAZI ARKAİK KELİMELER ÜZ

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, cilt.11, ss.105-114, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karay Türkçesindeki -Adoğon / -ydoğon Eki Üzerine

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.5, ss.72-82, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

O nekotorıh osobennostyah turetskoy versii Mirac name v kitabe İvana Lutskeviça

Slavistica Vilnensis, cilt.60, ss.133, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihi Kıpçak Türkçesinden Çağdaş Karay Türkçesine İsim Hâl Ekleri Bakımından Bir Karşılaştırma

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.25-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarında Bulunan Türkçe Metinlerin Dil Özellikleri Miraçname Esasında

Türk Dünyası Araştırmaları, ss.335-344, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Dilinde Bedensel Özürleri İfade Eden Sözler Üzerine

AKADEMİK KAYNAK AKAD, cilt.1, ss.26-33, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Karadeniz Ağızlarında Mekân Hâlleri Üzerine

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.291-299, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Legenda Mirac iz kitaba İvana Lutskeviça

Bibliotheca Archivi Lithuanici 7: Lietuvos Didziosios Kunigaikštystes kalbos, kulturos ir raštijos tradicijos, ss.357-375, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçede Yalın Hâl Kavramı Üzerine

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2004 / II, ss.71-78, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Romanyalı Türk Şair Mehmet Niyazi nin Sagış Adlı Şiir Kitabının Söz Varlığı Üzerine Yorumlar

Karadeniz Araştırmaları, cilt.2, ss.108-119, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ABRAHAM KARİTSKİ KİTABI’NDA BULUNAN TÜRKÇE METİNLERE BİR ÖRNEK: İÇKİNİN GÜNAHLARI HAKKINDA BİR ŞİİR

ULUSLARARASI TOPLUM VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Çanakkale, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.654-664

Litvanya Tatarları El Yazmalarındaki Türkçe Miraçnamede Bazı Özel Adlarda Görülen İmla Problemleri Üzerine

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2018, ss.457-462

Litvanya Tatarları El Yazmalarındaki Türkçe Miraçnamede Karakteristik Ses Olayları

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Priştine, Kosova, 2 - 04 Haziran 2016, ss.221-231

Contribution to Tatar Grammar From Historical Monuments Comparision of Case Suffixes of Kharezm Kipchak Field

Preservation and Development of Native Languages in Multinational States: Problems and Perspectives. International Scientific Conference (June 23-24, 2006, Kazan - Tataristan), Kazan, Rusya, 23 - 24 Haziran 2006, ss.234-237

Türkiye Türkçesinde İkilemelerde Kalan Arkaik Kelimeler

V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I, Ankara, Türkiye, 20 - 26 Eylül 2004, cilt.1, ss.805-814

Kitap & Kitap Bölümleri

Çağatay Türkçesi I (7. Ünite)

XIV - XV. Yüzyıllar Türk Dili, Türk Vahit, Boz Erdoğan, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.130-151, 2017

Karaylar ve Karayca Üzerine Türkiye’de Yapılan Çalışmalara Genel Bir Bakış: Geçmiş-Bugün-Gelecek

Actual Problems of Turkic Studies, Telitsin, N. N - Şen, Y. N, Editör, St. Petersburg State University, St. Petersburg, ss.517-524, 2016

Turkisku intarpu transliteracija

Ivano Luckeviciaus kitabas Lietuvos totoriu kulturos paminklas, Galina Miskiniene, Editör, Lietuviu kalbos institutas, Vilnius, ss.479-591, 2009

Anadolu Ağızlarında Meyvenin Yan Ürünleri

Meyve Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Dilek Herkmen, Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.415-435, 2006

"Küreselleşen" Dünyada Türkçenin Durumu

Küreselleşen Dünya ve Türk Kimliği, Aça Mehmet, Durgut Hüseyin, Editör, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, ss.87-120, 2004