Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Finansal Okuryazarlığın Yüksek Öğretim Programlarında Yer Almasının Önemi ve İçeriğinin Oluşturulması Önerisi

IV. International Rating Academy Congress Village Institutes and Newb Searches in Education, Çanakkale, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.73 Sustainable Development

PERFORMANS MUHASEBESİ VE KAMUDA PERFORMANSDENETİMİ VE RAPORLANMASI

2. International Rating Academy Congress on HOPE, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.52-53

TRANSPARENCY AND CORPORATE REPORTING IN LOCAL GOVERNMENTS: APPLICATIONS OF OVACIKMUNICIPALITY

Uluslararası Farkındalık Konferansı: Eğitim, Bilim,Sanat ve Felsefede Farkındalık (RA/ICA 2017), Krakow, Poland, 16 - 17 November 2017, vol.2, pp.117-128

Books & Book Chapters

Rüzgar Enerjisi

in: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı, Kemal Çelik, Editor, Sonçağ akademi, Ankara, pp.157-192, 2019 Sustainable Development

Dönem Ayırıcı Hesaplar Ve Diğer Dönen Varlıkların Dönemsonu İşlemleri

in: BOBİ FRS açıklamalı Dönemsonu İşlemleri Muhasebesi, Halis Kalmış, İlknur Eskin, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.142-154, 2019

Özkaynakların Envanter İşlemleri

in: BOBİ FRS açıklamalı Dönemsonu İşlemleri Muhasebesi, Halis Kalmış İlknur Eskin, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.238-245, 2019

Ekonomi ve Finansman Boyutuyla Apiterapi

in: Apiterapi El Kitabı, Kemal Çelik, Editor, Sonçağ Akademi Yayınları, Ankara, pp.273-284, 2019

Tarımsal Üretimde Yenilenebilir Enerji

in: Tarımsal UygulamalardaYenilenebilir Enerji Kullanımı“Yeşil Düşün - Yeşili Düşün”, Kemal Çelik, Editor, Yeniçağ, Ankara, 2017

Maliyet Muhasebesi Kayıt Sistemi

in: Maliyet Muhasebesi, Halis Kalmış, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, pp.33-83, 2016

Entrepreneurship, New Business Opportunities and Marketing Strategies for Whey Products

in: Whey Every Aspect, Kemal Çelik, Editor, Son Çağ Yayınları, Ankara, pp.157-194, 2016

MALİYET MUHASEBESİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

in: Maliyet Muhasebesi, Halis Kalmış, Editor, Paradiga Akademi Yayınları, Çanakkale, pp.1-32, 2016

Standart Maliyet Muhasebesi

in: Maliyet Muhasebesi, Halis Kalmış, Editor, Paradidma Akademi Yayınları, Çanakkale, pp.417-468, 2016

Sorularla Finansal Muhasebe

Paradigma Akademi, İstanbul, 2015

Dönen Varlıkları ve muhasebe Kayıt İşlemleri

in: Örnek Olaylarla Finansal Muhasbe Genişletilmiş 2 Baskı, Halis Kalmış ve B. Burcu Yılmaz, Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.98-184, 2015

Muhasebe Bilgi Sistemi

in: Örnek Olaylarla Finansal Muhasebe Genişletilmiş 2 Baskı, Halis Kalmış ve B. Burcu Yılmaz, Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.34-81, 2015

Girişimciliğin Finansmanı ve Destekler

in: Girişimcilik ve İş Kurma, Ali Akdemir, Editor, orion kitapevi, Ankara, pp.285-311, 2015

Türkiye’de Kamuda Hesap Verilebilirlik ve Denetim

in: Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar, Mehmet Şahin, Editor, Seçkin Yayıncılık, Çanakkale, 2014

Sürdürülebilir Arıcılık için Pazarlama ve Maliyet Yönetimi

in: Arıcının El Kitabı, Ekrem Ergül, Editor, Kriter Yayınevi, Çanakkale, pp.237-267, 2012