Arş.Gör.

HÜSEYİN ULUS


Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim İş Eğitimi Anasanat Dalı

Eğitim Bilgileri

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Doktora

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

2017 - 2020

2017 - 2020

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

2013 - 2017

2013 - 2017

Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2020

2020

Yüksek Lisans

5. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN ÇOK ALANLI SANAT EĞİTİMİ YÖNTEMİNE GÖRE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN SANATSAL YARATICILIKLARINA VE DERSE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Mobility of Youth Workers

Turizm

Erasmus+

Araştırma Alanları

Eğitim, Güzel Sanatlar Eğitimi, Öğretmen Eğitimi, Güzel Sanatlar

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönteminde (ÇASEY) Dramatizasyonun Uygulanabilirliği: Bir Etkinlik Örneği

ULUS H.

AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.14, sa.31, ss.318-340, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Türkiye'de Görsel Sanatlar Dersi ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Yetiştirme Üzerine

ULUS H.

International Journal of Innovative Approaches in Education, cilt.3, sa.3, ss.55-69, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında Deneysel Nitelikteki Lisansüstü Araştırmaların İncelenmesi

ULUS H.

International Journal of Innovative Approaches in Education, cilt.3, sa.4, ss.93-110, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Zihinsel Engelli Bireyler ve Görsel Sanatlar Eğitimi

ULUS H.

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, sa.19, ss.48-70, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Görsel sanatlar dersi öğretim programında hedeflenen kazanımların disiplinlerarası/tematik yaklaşım açısından incelenmesi

ULUS H.

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.38, ss.459-473, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Homoludens sergisi örneğinde karşılaştırmalı inceleme: kültürel aktarım ve oyun

ULUS H. , Gültekin T., Ayça K., Eda U., Can Ç.

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.34, sa.0, ss.215-223, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Herbert Read’in sanat yoluyla eğitimi kuramının disiplinlerarası yaklaşım ve sanatsal yaratıcılık bağlamında ilişkisel çözümlemesi

ULUS H. , Ayça K.

Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2018, cilt.1, sa.1, ss.1558-1561

2018

2018

Türk resminde geleneksel çocuk oyunları ve Schiller’ın oyun kuramı’nın ilişkisel çözümlemesi

ULUS H. , Gültekin T., Ayça K., Ayça K., Eda U., Can Ç.

XI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi, Konya, Türkiye, 10 Mayıs 2018 - 10 Mayıs 2017, cilt.-, ss.1-11


Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Eğitim Araştırmaları Birliği

http://eab.org.tr/eab/

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Turkey

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği

http://www.gorsed.org.tr/tr/

Ankara, Turkey