Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2022 - Continues Uluslararası Güzel Sanatlar Eğitimi Araştırmaları Dergisi

    Assistant Editor

Scientific Research / Working Group Memberships

Artistic Activity

  • July 2019 Dokuz Eylül Üniversitesi Kavramsal Sanat Sergisi

  • May 2019 Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrenciler ve Öğretim Elemanları Sergisi

  • June 2017 COMÜ Lisans Öğrencileri Karma Resim Sergisi

  • July 2016 COMÜ Lisans Öğrencileri Özgün Baskı Sergisi