General Information

Institutional Information: Ayvacık Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon, Işletme Yönetimi