Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Müzik Öğretmeni Mesleki Yeterlikleri Çerçevesinde Eğitim Fakültelerinin Akreditasyonu

EAB VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Yüksek Öğretimde Kalite Güvencesi ve Eğitim Fakültelerinin Akreditasyonu, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, cilt.8, ss.1-17

Örgün Eğitimde Çalgı Öğretimi

6. International Coferenece in Research in Education, 13 - 15 Ekim 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

TEMEL EĞİTİM SÜRECİNDE İLKOKUL MÜZİK EĞİTİMİ

SINIF EĞİTİMİNDE MÜZİK ÖĞRETİMİ (Yeni Etkinlik ve Uygulamalarla), Yavuz Şen - Ülkü Sevim Şen, Editör, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, ss.67-87, 2020

Güzel Sanatlar Eğitimi

VIII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİTAM METİN KİTABI, Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL,Prof. Dr. Ahmet ATAÇ, Editör, Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği, Manisa, ss.686-693, 2020

Güzel SaNatlar Eğitimi

VIII.International congresson Researchşn Education (ICRE) VIII.EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ TAMM METİN KİTANI, Prof.Dr. Dinçay KÖKSAL / Prof.Dr.Ahmet ATAÇ, Editör, Uluslsrsrsdı Eğitim Araştırmaları Derneği, Çanakkale, ss.620-629, 2018

Örgün Müzik Eğitiminde Çalgı Öğretimi

Eğitimde Kalite Güvencesi PolitikalarYaklaşımlar, KÖKSAL Dinçay, KÜÇÜK Mehmet, Editör, Uluslarası Eğitim Araştırmacıları Derneği, Ankara, ss.193-204, 2017

15. bölüm Güzel Sanatlar Eğitimi, Fine art Education

VIII INTERNATIONAL CONGRESS OF FULL TEXT BOOK Qualty Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education, Yrd. Doç.Dr. Martina RIEDLER, Doç.Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN, Yrd. Doç.Dr. Enver YOLCU, Doç:.Dr. Salih Zeki GENÇ, Editör, Turkish Educational Resarch Association Press, Çanakkale, ss.1266-1289, 2016