General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Temel Islam Bilimleri, Arap Dili Ve Belagatı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Eastern Languages and Literatures, Arabic Language and Literature, Linguistics

Metrics

Publication

3

Biography

 1.1.1964 yılında Gümüşhane iline bağlı Akhisar köyünde doğdum. İlk okulu köyümde bitirdikten sonra, klasik medrese eğitimine göre icazet almış Kur’an Kursu hocası olan babamdan hafızlık yaptım ve bir süre Arapça sarf, nahiv, belağat ilimlerini ve bir miktar feraiz (İslam miras hukuku) okudum..
       1981 yılında Gümüşhane İmam- Hatip lisesini dışardan bitirme imtihanlarına girdim ve -orta ve lise kısmı dahil- toplam beş yılda bitirerek 1985 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat fakültesini kazandım. Fakültenin hazırlık kısmını muafiyet imtihanıyla geçerek okulu dört yılda bitirdim.1989 Yılında mezuniyeti müteakip Ankara, Mamak İmam- Hatip lisesine öğretmen olarak tayin edildim. Göreve başlar başlamaz askerlik kararı aldırdım ve İzmir Narlıdere’de istihkamcı eğitimi alıp, askerliğin kalan kısmını Edirne’de piyade olarak tamamladım. Askerlik dönüşü bir yandan öğretmenlik yaparken bir yandan da Ankara Ü. İlahiyat fakültesinde İslam Hukukundan yüksek lisansa başladım. Bir yıl ders gördükten sonra devlet bursuyla Ürdün’e gittim. Orada bir yıl kalarak yurda döndüm ve tez hazırlamaya başladım fakat çeşitli nedenlerle aldığım tezi bitiremedim. Bu arada Abdulcebbar Kavak isimli Van’lı bir arkadaşımla beraber İmam- Hatip liselerinin orta kısmı için Arapça ders kitabı hazırladık. Hazırladığımız kitaplar Talim ve Terbiye kurulunda ders kitabı olarak kabul edilip resmi gazetede yayınlandı fakat bizim kitapları çıkarmamızın akabinde gelen sekiz yıllık mecburi eğitim nedeniyle kitaplar fazla bir işe yaramadan ortadan kalktı. Ankara’da böylece yaklaşık sekiz yıl öğretmenlik yaptıktan sonra KTÜ Rize İlahiyat fakültesinde açılan Arapça okutmanlığı imtihanını kazanarak 15.5.1998 tarihinde burada göreve başladım. Burada yaklaşık altı yıl görev yaptıktan sonra tekrar öğretmenliğe döndüm. Üç yıl Babaeki lisesi ve dört yıl da Çanakkale Fen lisesinde görev yaptıktan sonra Çanakkale İlahiyat Fakültesinde tekrar Arapça Öğretim görevliliğine başlamış bulunmaktayım. Bu arada A.Ü. İlahiyat Fakültesi Arap dili ve Belagatı bölümünde Yüksek lisans çalışmamı “Eyyâmu’l- Arab’ın Edebi yönü ve Arap dili ve edebiyatına etki ve katkısı” isimli tezle bitirmiş bulunmaktayım. 

 

Contact

Email
iislamoglu@comu.edu.tr
Web Page
https://avesis.comu.edu.tr/iislamoglu
Office Phone
+90 286 218 0018 Extension: 29049
Office Phone
+90 286 218 0537
Office
105
Address
ÇOMÜ Şekerpınar Yerleşkesi -Çanakkale