Education Information

Education Information

 • 1998 - 2002 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, İlahiyat, Turkey

Dissertations

 • 2002 Postgraduate

  Eyyamu'l Arabın Edebi Yönü ve Arap Dili ve Edebiyatına Etki ve Katkısı

  Ataturk University, Temel İslam Bilimleri, Arap Dili Ve Belagatı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate Arabic

 • B1 Intermediate English