Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sivil Toplum Kuruluşları-Devlet İlişkisinin Ekonomik Kalkınma ve Toplumsal Barış Açısından Değerlendirilmesi

V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi-Küresel Barış, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2008, pp.339-345

Bayramiç Bölgesinde Yetiştirilen Kirazın Pazarlama Sorunlarının Değerlendirilmesi

Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları-Bayramiç Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 29 August 2008, pp.97-112

The Evaluation of Corporate Governance In Respect of Private and Public Organizations

4th International Conference on Business Management and Economics, İzmir, Turkey, 5 - 07 June 2008

Social Sensitivity in Municipalities: The Sample of the Municipality of Canakkale Province

5th International Symposiom on Business Administration-Impact of Social Responsibility Projects on Business World, Çanakkale, Turkey, 22 - 23 May 2008, pp.255-260

Bilgi Toplumu İçerisinde E-Devlet ve Uygulamaları: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği

Uluslararası 6. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 December 2007

Uçan Süpürge: AB'ye Uyum Sürecinde Çanakkale İlinde Faaliyet Gösteren STK'ların Kadın İstihdamına Katkıları

IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi-Küresel Yoksulluk, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 October 2007, pp.503-508

The Analyses of Consumer Behaviour InHotel Enterprises In Canakkale Province

2007 International Tourism Biennial, Çanakkale, Turkey, 30 April - 05 May 2007, pp.342-348 Sustainable Development

Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde STK'lara Düşen Görev ve Sorumluluklar: Çanakkale İlinde Bulunan STK'ların Avrupa Birliği'ne Uyum Çabaları

III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi-STK&Özel Sektör&Devlet Etkileşimi, Çanakkale, Turkey, 9 - 10 December 2006, pp.533-539

Çanakkale İlinde Üretim Alanında Faaliyette Bulunan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Verimlilik Analizleri: Sorunlar ve Öneriler

3. Kobiler ve Verimlilik Kongresi-AB'nin KOBI Finansmanına Getirdiği Yenilikler, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2006, pp.461-468

Kobi Niteliğinde Örgütlenen Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi Uygulamaları: Çanakkale Örneği

3. Kobiler ve Verimlilik Kongresi-AB'nin KOBI Finansmanına Getirdiği Yenilikler, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2006, pp.269-276

An Emprical Resarch On The Total Quality Management In The Tourism Enterprises Situated In Canakkale Province

2nd International Conference On Business Management and Economics, İzmir, Turkey, 15 - 18 June 2006

Entellektüel Sermayenin Firma Üzerine Etkisini Değerlendirmeye Yönelik Çanakkale İlinde Bir Uygulama

Uluslararası Finans Sempozyumu 2005-Finans Sektöründe Bilgi Yönetimi ve Ölçek Ekonomileri İlişkisi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 June 2005, pp.361-370

Bankalarda Kurumsal Yönetim ve Çanakkale İlindeki Bankalarda Bir Uygulama

4. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi-Kurumsal Yönetim, Ankara, Turkey, 13 - 14 May 2005, pp.155-160