Dr.Öğr.Üyesi

KANİ İRFAN KARAKOÇ


Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Eğitim Bilgileri

2005 - 2012

2005 - 2012

Doktora

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi Ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Edebiyatı, Türkiye

1997 - 1999

1997 - 1999

Yüksek Lisans

Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

1993 - 1997

1993 - 1997

Lisans

Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Ulus Devletleşme Süreci ve "Türk" Edebiyatının İnşası (1923-1950)

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi Ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Edebiyatı

1999

1999

Yüksek Lisans

Anılar ve Edebiyatçıların Anıları Bibliyografyası

Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

Fransızca

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Halkbilimi (Folklor), Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2013 - 2018

2013 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2011 - 2013

2011 - 2013

Öğretim Görevlisi

Özyeğin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Türkçe Birimi

2010 - 2011

2010 - 2011

Diğer

Princeton University, Near Eastern Studies, Near Eastern Studies

2008 - 2010

2008 - 2010

Öğretim Görevlisi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türkçe Birimi

2003 - 2008

2003 - 2008

Araştırma Görevlisi

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi Ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Edebiyatı

1997 - 2000

1997 - 2000

Araştırma Görevlisi

Fatih Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk Edebiyatında Araştırma Teknikleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Modern Edebiyat Teorileri ve Eleştirileri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk Edebiyatında Hikâye I

Lisans

Lisans

Yeni Türk Edebiyatı III

Doktora

Doktora

Poetikalar

Lisans

Lisans

Yeni Türk Edebiyatı I

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi IV

Lisans

Lisans

Yeni Türk Edebiyatı IV

Doktora

Doktora

Psikanaliz ve Edebiyat

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi II

Lisans

Lisans

Yeni Türk Edebiyatı II

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2015

Aralık 2015

Erdem Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2014

Eylül 2014

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, The Turkish Yearbook of Çanakkale Studies

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2014

Eylül 2014

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, The Turkish Yearbook of Çanakkale Studies)

Diğer İndekslerce Taranan DergiBurslar

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

2214-Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu

TÜBİTAK

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Visiting Researcher

Üniversite

Jüri Üyelikleri

Ocak-2017

Ocak 2017

Akademik Personel Sınavı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yardımcı Doçentlik Dil Sınavı - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı

Ağustos-2015

Ağustos 2015

Akademik Personel Sınavı

Yardımcı Doçentlik Dil Sınavı - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

American Comparative Literature Association

www.acla.com

American Council of Learned Societies, the Association of Departments and Programs of Comparative Literature, the International Comparative Literature Association, United States Of America