Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hulafa-i Raşidin Dönemi Biat Politikaları

Route Educational and Social Science Journal, cilt.6, sa.7, ss.1154-1166, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

NLP Merkezli Din Eğitimi Modeli

III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 22 - 27 Haziran 2019

Gök-Tanrıcılık İnanışı ve Bugüne Yansımaları

III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 22 - 27 Haziran 2019

Sosyal Medyanın İslamofobi Üzerindeki Etkisi

III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 22 - 27 Haziran 2019

Anti-sosyal Davranışın Önlenmesinde Din Eğitimi ve Sosyal Medya İlişkisi

Ereğli International Science and Academic Congress, 9 - 10 Mart 2019

Kitap & Kitap Bölümleri

İletişim, Sosyal Medya ve Din Eğitimi

Paradigma Akademi Yayınları, 2019