Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Muhasebe Tarihi Çalışmalarının Son Dönemi (1984-2011)

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, no.4, pp.73-87, 2013 (Other Refereed National Journals)

Tarih Boyunca Muhasebe Uygulama ve Eğitim Araçları

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, no.2, pp.221-232, 2012 (Other Refereed National Journals)

Tarih Boyunca Muhasebe Uygulama ve Eğitim Araçları

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, no.2, pp.221-232, 2012 (Other Refereed National Journals)

The Use of Contemporary Developments in Cost Accounting in Strategic Cost Management

Procedia Social and Behavioral Sciences, no.41, pp.528-534, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Girişimsel Davranışların Evrimi: Yerel ve Boylamsal Bir Araştırma

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.255-264, 2012 (Other Refereed National Journals)

Tarih Boyunca Muhasebe ve Uygulama Eğitim Araçları

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, no.2, pp.221-232, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mali Tatilin Muhasebe Meslek Elemanlarının (SM-SMMM-YMM) Mesleki Faaliyetlerine Olan Etkileri ve Ampirik Bir Çalışma

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.44, pp.119-126, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetlemenin Fiyatlandırma Kararlarında Kullanılması

Dayanışma, no.95, pp.88-100, 2007 (Other Refereed National Journals)

Maliyet Bedeli Artırımı Uygulamasının Özellikli İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi

Yaklaşım, vol.10, no.116, pp.28-37, 2002 (Other Refereed National Journals)

Satışta Etik Sorunları ve Satışçı Sorumluluğunun Önemi

Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, no.480, pp.75-78, 2001 (Other Refereed National Journals)

Ege Serbest Bölgesi’ndeki Bankaların Faaliyetlerinin Tanıtılması ve Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.3, pp.27-42, 2001 (Other Refereed National Journals)

Küreselleşmenin Muhasebeye Getirdiği Yeni Boyutlar ve Dünyada Uygulanan Tek Düzen Hesap Planları

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, no.2, pp.185-196, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketici Temelli Marka Değerine Etkisi: Elektronik Ürünler Pazarında Z Nesli Üzerine Bir Araştırma

3. International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 28 - 30 June 2019, pp.639-651

Organizations that Contribute to the Progress of Accounting Standarts in Turkey

III. International Conference on Luca Pacioli in Accounting and Accounting History, İstanbul, Turkey, 19 - 22 June 2013, vol.3, pp.2465-2473

A Crhronological Observation of Auditing Activities from the Ottoman Period Until Today

II. Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, İstanbul, Turkey, 15 - 18 September 2010, vol.1, pp.585-591

Kentsel Yoksulluk: Sivil Toplum ve Yerel Yönetim İşbirliği

IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 19 - 21 October 2007, pp.147-156

Books & Book Chapters

Financial Literacy Level: A Study on University Students

in: Güncel Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Araştırmaları, Doç. Dr. Yüksel Akay Ünvan, Editor, Livre De Lyon, Lyon, pp.1-20, 2021 Creative Commons License

Tedarik Zinciri Yönetiminde Üretim Öncesi Maliyet Unsurları

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar 2019-2, Prof. Dr. Zafer GÖLEN, Prof. Dr. Hasan BABACAN, Editor, IVPE, Cetinje, pp.249-269, 2019

Alacakların Envanter İşlemleri

in: Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Halis Kalmış, Editor, Paradigma, pp.40-78, 2018

TÜRKİYE’DE YABANCI İSTİHDAMININ İŞGÜCÜ MALİYETLERİNE ETKİSİ:SURİYELİ MÜLTECİLERİN İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ MALİYETLERİ AÇISINDANDEĞERLENDİRİLMESİ

in: SOSYAL, BEŞERI VE IDARI BILIMLER ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR CILT 2, Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, Doç Dr. Murat Cem DEMİR, Dr. Öğr Üyesi Olcay TİRE, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Sena ARVAS, Dr. Öğr. Üyesi Uğur Köksal ODABAŞ, Dr. Öğr. Üyesi İsmail ELAGÖZ, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.145-160, 2018

Genel Üretim Maliyetleri

in: Maliyet Muhasebesi, Doç. Dr. HALİS KALMIŞ, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.183-220, 2016

Genel Üretim Maliyetlerinin Dağıtımı

in: Maliyet Muhasebesi, Doç. Dr. HALİS KALMIŞ, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.221-256, 2016