Araştırma Alanları

  • Su Ürünleri Avlama Teknolojileri

  • Balıkçılık

  • Deniz Biyolojisi

  • Yaşam Bilimleri

  • Hidrobiyoloji

  • Biyolojik Oşinografi

  • Temel Bilimler