Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hukuksal Sorumluluk Açısından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 October 2011