Education Information

Education Information

 • 2006 - 2012 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri, Turkey

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Umurbey Çayı ve Barajı’nda (Çanakkale) Suda, Sedimentte, Bazı Makro Omurgasız Canlılarda Ağır Metal Birikimi ve Toksisitesi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri

 • 2006 Postgraduate

  Çanakkale, Sarıçay'daki Ağır Metal Kirliliğinin (Fe, Ni, Cu, Zn) Bazı Bentik Makro Omurgasızlar Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri