Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Kırsal Bölgelerde Su Ürünleri Tüketim Alışkanlığına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Çan (Çanakkale) Örneği

Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, vol.2, no.2, pp.132-141, 2019 (International Refereed University Journal)

Yenice–Davutköy (Çanakkale) Sulama Göletlerinin Fizikokimyasal veMikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.5, no.12, pp.1595-1603, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çanakkale Atikhisar Barajından Yakalanan Turna Balığı (Esox lucius L, 1758) Dokularında Bazı Metallerin Belirlenmesi.

ALINTERİ ZİRAİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.25, pp.23-28, 2013 (National Refreed University Journal)

Kurşun Nitratın Pb(NO3)2 Gammarus aequicauda (Martynov, 1931) Üzerine Akut Toksisitesi.

Tabiat ve İnsan Dergisi, no.46, pp.25-19, 2012 (Other Refereed National Journals)

Lead Bioaccumulation in Gill, Muscle and Hepatopancreas Tisues of Mediterranean Green Crab, Carcinus aestuarii (Nardo, 1847).

Marine Science and Technology Bulletin, vol.1, pp.13-16, 2012 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Impacts of High Concentration of CO2 on the Serum Biochemistry and Carbonic Anhydrase Enzyme Activity of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss

7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA), 17 - 20 September 2015

The Importance of Water Quality for Irrigation 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment ICSAE

The Importance of Water Quality for Irrigation”, 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (ICSAE), 30 September - 03 October 2015

Body Amino Acid Composition of Axillary seabream Pagellus acarne R 1827 Catched from Dardanelles Canakkale Turkey

7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA), Kavala, Greece, 17 - 20 September 2015, vol.1, pp.371-375