Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EĞİTİMDE FARKLI BİR TEKNOLOJİ SANAL ARTIRILMIŞ VE KARMA GERÇEKLİK NEDİR

Eğitimde Değişim Konferansları, İstanbul, Turkey, 10 - 11 December 2016

VIRTUAL REALITY AUGMENTED REALITY AND MIXED REALITY

Teknoloji ve Eğitim Fuarı, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2016

OKULLARDA AR VR MR TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara, Turkey, 4 - 05 November 2016

SANAL ARTIRILMIŞ VE KARMA GERÇEKLİK ORTAMLARINA YÖNELİK SORUNLAR VE BU ORTAMLARLA İLGİLİ YAŞANAN KAVRAM KARMAŞASI

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, vol.1, pp.91

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ İLE ÖĞRENME DENEYİMLERİ SİSTEMATİK BİR İNCELEME

VIII. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 5 - 08 May 2016, vol.1, pp.89

Facebook gruplarında öğrenci, öğretmen ve veli etkileşimi: Beş yıllık bir deneyim

8th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2014), Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014

Fatih Projesi Kapsamında Öğretmenlere Verilen “Eğitimde Teknoloji Kullanımı” Hizmet İçi Eğitiminin Değerlendirilmesi

International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2014), Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.213-214

Fatih Projesi Kapsamında Uygulanan Hizmetiçi Eğitim Programının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi:Bir Karma Yöntem Çalışması

International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2014), Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.213-214

Facebook Gruplarında Öğrenci, Öğretmen ve Veli Etkileşimi: Beş Yıllık Bir Deneyim

International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2014), Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.231

Books & Book Chapters

Microsoft Powerpoint

in: Temel Bilişim Teknolojileri Kullanımı, Özdemir M.,Aktaş C., Editor, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul, pp.133-178, 2015

Microsoft Word 2010

in: Temel Bilişim Teknolojileri Kullanımı, ÖZDEMİR Muzaffer, AKTAŞ Can, Editor, Paradigma Akademi, pp.179-260, 2015

Microsoft Word 2010

in: Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, AKTAŞ Can, Editor, Kriter, pp.129-190, 2013