Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sağlık Hizmetlerinde, Hasta-Hekim İlişkisinde Yaşanan Bilgi Asimetrisinin Ortaya Çıkardığı Ekonomik Sorunlar: Çanakkale Örneği

Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.21, ss.745-765, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Polistren nanokürelerinin Brachionus plicatilis üzerinde akut toksikolojik etkisi

International Congress of Agriculture, Environment and Health, Aydın, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2018

Üniversite öğrencileri arasinda hipertansiyon sıklığının değerlendirilmesi

International Congress of Agriculture, Environment and Health, Aydın, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

Hastaların Eğitim Seviyeleri İle Hizmet Alma Eğilimleri Arasındaki İlişki

International Congress of Agriculture, Environment and Health, Aydın, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018