Prof.Dr.

KIVANÇ SEL


Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Eğitim Bilgileri

2012 - 2012

2012 - 2012

Post Doktora

Central Michigan University, Graduate Faculty Of The Science Of Advanced Materials, Amerika Birleşik Devletleri

2002 - 2007

2002 - 2007

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik, Türkiye

2000 - 2002

2000 - 2002

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik, Türkiye

1994 - 1999

1994 - 1999

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik, Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

KARBON İÇERİĞİNİN PLAZMA İLE BİRİKTİRİLMİŞ AMORF SİLİSYUM KARBÜR İNCE FİLMLERİN ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik

2002

2002

Yüksek Lisans

PLASMA İLE BÜYÜTÜLMÜŞ AMORF SİLİSYUM KARBÜR FİLM TABANLI IŞIK YAYINLAYAN PIN DİYOTLARIN ÜRETİLMESİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Fizik, Yoğun Madde 1:Yapısal, Mekanik ve Termal Özellikler , Durum yoğunluğu, faz dengesi ve faz geçişleri, Kafes dinamiği, Yoğun maddede elektronik olmayan taşınım özellikleri, Yoğun maddenin mekanik ve akustik özellikleri, Yüzeyler ve arayüzeyler; İnce filmler ve nanosistemler, Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler, Bulk malzemenin elektronik yapısı, Optik özellikler, Yoğun madde spektroskopisi, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik

2015 - 2019

2015 - 2019

Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik

2008 - 2012

2008 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik

2007 - 2008

2007 - 2008

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik

2000 - 2007

2000 - 2007

Araştırma Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik

Yönetimsel Görevler

2009 - 2018

2009 - 2018

Yönetim Kurulu Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Nanobilim Ve Teknoloji Araştırma Merkezi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

QUANTUM PHYSICS

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

LİSANSÜSTÜ TEZ YÖNETİMİ

Lisans

Lisans

GENERAL PHYSICS II (ÇEV. MÜH.)

Lisans

Lisans

KUANTUM FİZİĞİ

Lisans

Lisans

QUANTUM MECHANICS

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

UZMANLIK ALAN DERSİ

Lisans

Lisans

KUANTUM MEKANİĞİ (II.ÖĞ.)

Lisans

Lisans

GENEL FİZİK (ÇEV.MÜH.)

Lisans

Lisans

KUANTUM FİZİĞİ (II.ÖĞ.)

Lisans

Lisans

21. YÜZYIL İÇİN FİZİK

Lisans

Lisans

QUANTUM PHYSICS (YAZ OKULU)

Lisans

Lisans

QUANTUM PHYSICS (I.ÖĞ.)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SİLİKON TEKNOLOJİSİNİN TEMELLERİ II

Lisans

Lisans

QUANTUM MECHANICS (YAZ OKULU)

Lisans

Lisans

GENERAL PHYSICS (ÇEV. MÜH.)

Lisans

Lisans

PHYSICS FOR 21TH CENTURY (I.ÖĞ.)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

UZMANLIK ALAN DERSİ

Lisans

Lisans

PHYSICS OF SPORTS AND GAMES (I.ÖĞ.)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İLERİ KATIHAL FİZİĞİ I

Lisans

Lisans

SPOR VE OYUNLARIN FİZİĞİ (II.ÖĞ.)

Lisans

Lisans

PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES

Lisans

Lisans

OPTOELEKTRONİĞE GİRİŞ II (II.ÖĞ.)

Lisans

Lisans

FİZİKTE NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ (II.ÖĞ.)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SEMİNER

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SİLİKON TEKNOLOJİSİNİN TEMELLERİ I

Lisans

Lisans

GENEL FİZİK I (ÇEV. MÜH.)

Lisans

Lisans

FİZİK I (FEF İÇİ - YAZ OKULU)

Lisans

Lisans

NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY IN PHYSICS (I.ÖĞ.)

Lisans

Lisans

OPTOELEKTRONİĞE GİRİŞ II (I.ÖĞ.)

Lisans

Lisans

MESLEKİ YABANCI DİL I (I.ÖĞ.)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İLERİ KUANTUM MEKANİĞİ I

Lisans

Lisans

TEMEL FİZİK I

Lisans

Lisans

TEMEL FİZİK (ZOOTEKNİ)

Lisans

Lisans

OPTOELEKTRONİĞE GİRİŞ I (I.ÖĞ.)

Lisans

Lisans

OPTOELEKTRONİĞE GİRİŞ I (II.ÖĞ.)

Lisans

Lisans

MESLEKİ YABANCI DİL I (II.ÖĞ.)

Lisans

Lisans

KUANTUM FİZİĞİ (I.Öğ.)

Lisans

Lisans

OPTOELEKTRONİĞE GİRİŞ I

Lisans

Lisans

OPTOELEKTRONİĞE GİRİŞ II

Lisans

Lisans

GENEL FİZİK II (ÇEV. MÜH.)

Lisans

Lisans

KUANTUM MEKANİĞİ

Lisans

Lisans

KUANTUM FİZİĞİ (YAZ OKULU)

Lisans

Lisans

TEMEL FİZİK (SÜF. II. ÖĞ.)

Lisans

Lisans

TEMEL FİZİK (SÜF. I. ÖĞ.)

Lisans

Lisans

TEMEL ELEKTRONİK LABORATUVARI

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Covalent organic framework based on melamine and dibromoalkanes for versatile use

ŞAHİNER N. , DEMIRCI S., SEL K.

JOURNAL OF POROUS MATERIALS, cilt.23, sa.4, ss.1025-1035, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Conductivity of p(AAc) Cryogel and Its Li+, Na+, and K+ Salts for NH3 Sensing

ŞAHİNER N. , DEMIRCI S., SEL K.

JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, cilt.45, sa.7, ss.3759-3765, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Ionic liquid colloids based on PEI for versatile use

Demirci S., SEL K. , ŞAHİNER N.

SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, cilt.155, ss.66-74, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

NH3 gas sensing applications of metal organic frameworks

SEL K. , DEMIRCI S., ÖZTÜRK Ö. F. , Aktaş N., ŞAHİNER N.

MICROELECTRONIC ENGINEERING, cilt.136, ss.71-76, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Benign Preparation of Metal-Organic Frameworks of Trimesic Acid and Cu, Co or Ni for Potential Sensor Applications

SEL K. , DEMIRCI S., MEYDAN E. , YILDIZ S., ÖZTÜRK Ö. F. , Al-Lohedan H., et al.

JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, cilt.44, sa.1, ss.136-143, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Facile synthesis and characterization of trimesic acid-Cu based metal organic frameworks

ŞAHİNER N. , SEL K. , ÖZTÜRK Ö. F. , DEMIRCI S., TERZI G.

APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.314, ss.663-669, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Detection of relative [Na+] and [K+] levels in sweat with optical measurements

Al-Omari M., SEL K. , Mueller A., Edwards J., Kaya T.

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, cilt.115, sa.20, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

The optical properties of plasma polymerized polyaniline thin films

Goktas H. , DEMIRCIOGLU Z., SEL K. , Gunes T., KAYA İ.

THIN SOLID FILMS, cilt.548, ss.81-85, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

Hydrogel templated CdS quantum dots synthesis and their characterization

ŞAHİNER N. , SEL K. , Meral K., ONGANER Y., Butun S., ÖZAY Ö. , et al.

COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, cilt.389, ss.6-11, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

Determination of the refractive index of a dielectric film continuously by the generalized S-transform

COŞKUN E. , SEL K. , ÖZDER S.

OPTICS LETTERS, cilt.35, sa.6, ss.841-843, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2009

2009

Study of minority carrier injection phenomenon on Schottky and plasma deposited p-n junction diodes

ÖZDEMİR O., SEL K.

MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING, cilt.12, ss.175-184, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

Carbon content influence on the optical constants of hydrogenated amorphous silicon carbon alloys

Akaoglu B., Sel K. , Atilgan I., Katircioglu B.

OPTICAL MATERIALS, cilt.30, sa.8, ss.1257-1267, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

The Effects Of Phosphorus On The Electrical Properties And Conduction Mechanisms Of Hydrogenated Amorphous Silicon Carbide Thin Films

ALÇINKAYA B., SEL K.

Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi, BODRUM, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2017

2017

2017

Characterization Of Room Temperature Photoluminescence Of Phosphorus Doped Hydrogenated Amorphous Silicon Carbide Thin Films

SEL K.

Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi, BODRUM, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2017

2016

2016

The Electrical Characterization of Plasma Deposited Phosphorus Doped N Type Hydrogenated Amorphous Silicon Carbide Thin Films

ALÇINKAYA B., SEL K.

2ND INTERNATIONAL CONFERANCE ON ORGANIC ELECTRONIC MATERIAL TECHNOLOGIES, 17 - 19 Mayıs 2016

2015

2015

Superporous cryogels and their composites for versatile use

ŞAHİNER N. , DEMIRCI Ş., SEL K. , AKTAŞ N.

International Porous and Powder Materials Symphosium and Exhibition, 15 - 18 Eylül 2015, ss.172

2014

2014

9-AMİNOAKRİDİN VE TÜREVLERİNİN İNCE FİLMLERİNİN BİRİKTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU

SEL K. , AYDIN F.

Türk Fizik Derneği, BODRUM-İZMİR, Türkiye, 21 - 24 Temmuz 2014

Desteklenen Projeler

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2015

Ekim 2015

Journal of Materials Chemistry C

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2015

Eylül 2015

Journal of Materials Chemistry C

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2015

Nisan 2015

Materials Science in Semiconductor Processing

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

Journal of Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2014

Aralık 2014

Journal of Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2014

Ekim 2014

Materials Science in Semiconductor Processing

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Materials Science in Semiconductor Processing

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Materials Science in Semiconductor Processing

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2013

Aralık 2013

Materials Science in Semiconductor Processing

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2013

Eylül 2013

Materials Science in Semiconductor Processing

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2013

Mart 2013

Materials Science in Semiconductor Processing

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Materials Science in Semiconductor Processing

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Materials Science in Semiconductor Processing

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2012

Eylül 2012

Materials Science in Semiconductor Processing

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2010

Ocak 2010

Journal of Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

2012 - 2013

2012 - 2013

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Çanakkale Seramik Ar-Ge Merkezi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik, TürkiyeKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2014

2014

LİSE ÖĞRETMENLERİ- FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK - PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI

Davetli Konuşmacı

Çanakkale-Türkiye

Burslar

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

YÖK Doktora Sonrası Yurt Dışı Araştırma Bursu. Central Michigan University, Graduate Faculty of The Science of Advanced Materials, Michigan, ABD

YÖK

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

BDP

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 200

h-indeksi (WOS): 8

Jüri Üyelikleri

Eylül-2013

Eylül 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Alper Ömer YAŞAR - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ocak-2012

Ocak 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Emrah Sarıca Tez Savunması - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ocak-2010

Ocak 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Barbaros DEMİRSELÇUK - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yayıncılık Etkinlikleri

2014 - 2014

2014 - 2014

TV Programı

SEL K.