Dr.Öğr.Üyesi

LATİFE CEYDA İRKİN


Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Balıkçılık Teknolojisi

Balıkçılık Teknolojisi

Eğitim Bilgileri

2009 - 2014

2009 - 2014

Doktora

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Anabilim Dalı, Türkiye

2006 - 2009

2006 - 2009

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biyoloji, Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

LEVREK BALIĞI (Dicentrarchus labrax) YEMLERİNDE SARIMSAK UNU KULLANIMININ BÜYÜME, YEM DEĞERLENDİRME VE VÜCUT KOMPOZİSYONUNA ETKİLERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Su Ürünleri , Su Ürünler Anabilim Dalı

2009

2009

Yüksek Lisans

ÇANAKKALE BOĞAZINDA YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI MAKRO ALGLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN ARAŞTIRILMASI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Genel Biyoloji Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Balıkçılık, Deniz Biyolojisi, Yaşam Bilimleri, Biyokimya, Bitki Biyokimyası, Hayvan Biyolojisi, Hidrobiyoloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Balıkçılık Teknolojisi

2016 - 2018

2016 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Balıkçılık Teknolojisi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Yumuşakça ve Eklembacaklı İşlemeciliği

Lisans

Lisans

Sucul Bitkilerin Farmakolojide Kullanımı

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Investigation of relationship between Homalothecium sericeum and CU/ZN SOD enzyme in rat tissues with the immunohistochemical method

İrkin L. C. , Yayıntaş Ö. , Çakına S.

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.30, ss.1855-1867, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2021

2021

INVESTIGATION OF SPINAL CORD DAMAGE IN RATS FED WITH CLAM (TAPES DECUSSATUS) BY TUNEL ASSAY

İrkin L. C.

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.30, ss.1240-1248, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Immunohistochemical investigation of histopathological changes in the kidney tissue of mussel-fed rats

İrkin L. C. , Öztürk Ş.

Çukurova Medical Journal, cilt.45, ss.1775-1782, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

Algae as a Potential Source of Vegetarian Omega-3 and DHA

İRKİN L. C.

International Journal of Trend in Research and Development, cilt.6, ss.170-173, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Microalgae as a Valuable Additive in Aquaculture

İRKİN L. C.

International Journal of Trend in Research and Development, cilt.6, ss.5-8, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Algae and Their Vital Importance in Life

İRKİN L. C.

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.5, ss.99-103, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

The use of Macroalgae as a Feed Supplement in Fish Diets

İRKİN L. C.

International Journal of Trend in Scientific Research and Development, cilt.3, ss.966-969, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Heavy Metal Bioaccumulation of Nostoc carneum (C.Agardh ex Bornet & Flahault, 1886) in Vitro Conditions

İRKİN L. C. , ERDUĞAN H.

İnternational Journal of Trend in Research and Development, cilt.6, no.1, ss.337-340, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Aquatic Miracles: Some Aquatic Plants and Their Uses

İrkin L. C.

Internaional Journal of Scientific and Technological Research, cilt.4, ss.56-60, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Algae and Dietary Diets

İrkin L. C. , Yayıntaş Ö.

Journal of Scientific Perspectives, cilt.2, ss.21-28, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

BRYOPHYTES AS HIDDEN TREASURE

YAYINTAŞ Ö. , İRKİN L. C.

Journal of Scientific Perspectives, cilt.2, ss.71-83, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Pharmacological Properties and Therapeutic Benefits of Seaweeds

İRKİN L. C. , YAYINTAŞ Ö.

International Journal of Trend in Scientific Research and Development, cilt.2, ss.1126-1131, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Determination of Trace Element Level in Some Lichens from Mount Ida (Çanakkale,Turkey) By ICP-MS

YAYINTAŞ Ö. , İRKİN L. C. , YILDIZ A., YILMAZ S.

International Journal of Scientific and Technological Research., cilt.4, ss.120-127, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

SECRET BEAUTY OF FRESHWATER:‘‘AQUARIUM MOSSES’’

İRKİN L. C. , YAYINTAŞ Ö.

Journal of Awareness, ss.523-540, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Chemical Composition in Different Species of Ochrophyta along the Coast of Çanakkale, Turkey

İRKİN L. C. , ERDUĞAN H.

Archives of Applied Science Research, cilt.9, ss.30-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

THE USE OF GARLIC (Allium sativum) MEAL AS ANATURAL FEED SUPPLEMENT IN DIETS FOR EUROPEANSEABASS (Dicentrarchus labrax) JUVENILES

İRKİN L. C. , YİĞİT M.

Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, cilt.2, ss.128-141, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Çanakkale Boğazı’nda yayılış gösteren Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh’nın kimyasal kompozisyonunun mevsimsel olarak incelenmesi.

İrkin L. C. , ERDUĞAN H.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.31, no.4, ss.209-213, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Seasonal evaluation of chemical composition of Codium fragile 3 (Suringar) Hariot distributed in Çanakkale Strait (Dardanelles), Turkey

İrkin L. C. , ERDUĞAN H.

Marine Science and Technology Bulletin, cilt.3, no.1, ss.1-4, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Chemical composition of Ulva rigida C. Agardh from the Çanakkale Strait (Dardanelles), Turkey

İrkin L. C. , ERDUĞAN H.

J. Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.20, no.2, ss.114-121, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Çanakkale Boğazı nda Yayılış Gösteren Cystoseira barbata nın Stackhouse C Agardh Kimyasal Kompozisyonunun Mevsimsel Olarak İncelenmesi

İRKİN L. C. , ERDUĞAN H.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.31, ss.209-213, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Seasonal Evaluation of Chemical Composition of Codium fragile Suringar Hariot Distributed in theStrait of Çanakkale Dardanelles Turkey

İRKİN L. C. , ERDUĞAN H.

Marine Science and Technology Bulletin, cilt.3, ss.1-4, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Chemical Composition of Ulvarigida C Agardh from the Çanakkale Strait Dardanelles,Turkey

İRKİN L. C. , ERDUĞAN H.

Journal of Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.20, ss.114-121, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Türkiye'de Biyoekonomi

İrkin L. C.

International Battalgazi Scientific Studies Congress-V, Malatya, Türkiye, 18 - 20 Aralık 2020, ss.119-126

2020

2020

Algal Biotechnology

İrkin L. C.

7. ULUSLARARASI AVRASYA ZİRVESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE GÜNCEL GELİŞMELER KONGRESİ, Baku, Azerbaycan, 6 - 08 Aralık 2020, ss.163-169

2020

2020

Mikroalglerin Biyoremediasyonda Kullanımı

İrkin L. C.

International Battalgazi Scientific Studies Congress-V, Malatya, Türkiye, 18 - 20 Aralık 2020, ss.127-136

2020

2020

THE EFFECT OF RECURRING STEM CELL APPLICATION ON IMPLANTATION IN EXPERIMENTAL INTRAUTERIN MODEL

İrkin L. C. , Öztürk Ş. , Özdemir İ.

ISPEC 9 th INTERNATIONALCONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2020, ss.57-62

2020

2020

INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS AND INNOVATIONS

İrkin L. C. , Öztürk Ş. , Özdemir İ.

ISPEC 9 th INTERNATIONALCONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2020, ss.21-56

2020

2020

CONTRIBUTION TO ECONOMY OF AQUACULTURE IN TURKEY

İrkin L. C. , Özdemir İ.

MAS 13. ULUSLARARASI MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Faryab, Afganistan, 23 - 25 Ekim 2020, ss.161-169

2020

2020

AQUACULTURE and BIOTECHNOLOGY

İrkin L. C. , Öztürk Ş.

MAS 13. ULUSLARARASI MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Faryab, Afganistan, 23 - 25 Ekim 2020, ss.155-160

2020

2020

NUTRITIONAL VALUE OF MICROALGAE AND ITS EVALUATION IN PHARMACOLOGY

İrkin L. C.

5. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2020, ss.15-20

2020

2020

THE EFFECTS OF BMSCS ON IMPLANTATION MECHANISMS AND PREGNANCY PROCESS IN EXPERIMENTAL ASHERMAN MODEL

İrkin L. C. , Özdemir İ., Öztürk Ş.

5. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2020, ss.361-368

2020

2020

THE IMPORTANCE OF PHYTOPLANKTON IN PHARMACOLOGY

İrkin L. C. , Öztürk Ş. , Çakına S.

5. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2020, ss.353-360

2020

2020

HEPATOTOXIC EFFECT OF CLAM (PECTEN MAXIMUS) WITH APOPTOTIC MECHANISMS IN EXPERIMENTAL RAT MODEL

İrkin L. C. , Öztürk Ş. , Özdemir İ.

International Khazar Conference on Scientific Research, Baku, Azerbaycan, 18 - 20 Eylül 2020, ss.899-907

2019

2019

LEVREK (SEABASS, Dicentrarchus labrax, L. 1758) VE YETİŞTİRİCİLİĞİ

İRKİN L. C.

ICA 2019, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2019, ss.1

2019

2019

Karayosununun Rat Karaciğer Üzerindeki Histopatolojik Etkileri

YAYINTAŞ Ö. , ÖZTÜRK Ş. , İRKİN L. C. , ÇAKINA S.

III. International Conference on Awareness, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2019, ss.1269-1276

2018

2018

Deniz Yosunları ve Yaşamsal Önemleri

ERDUĞAN H. , İRKİN L. C.

2. Uluslararası Farkındalık Kongresi, 13 - 15 Aralık 2018, ss.1086-1091

2018

2018

Aquatic Plants

İRKİN L. C. , YAYINTAŞ Ö.

ICCIA 2018, 18 - 20 Ekim 2018

2018

2018

DETERMİNATION OF TRACE ELEMENT LEVELS IN SOME LICHENS FROM MOUNTIDA CANAKKALE, TURKEY

YAYINTAŞ Ö. , İRKİN L. C. , YILDIZ A., YILMAZ S.

III.International Rating Academy Congress on Applied Sciences, 6 - 07 Eylül 2018

2018

2018

Algae and dietary diets

İRKİN L. C. , YAYINTAŞ Ö.

III. International Conference the west of east the east of west, Ohrid, Makedonya, 27 - 29 Haziran 2018

2018

2018

A HOPEFUL SOURCE FOR HERBAL TREATMENT: BRYOPHYTES

YAYINTAŞ Ö. , İRKİN L. C.

2. International Rating Academy Congree on HOPE, 19 - 21 Nisan 2018

2018

2018

A HOPEFUL THERAPEUTICS: MARINE MACROALGAE

YAYINTAŞ Ö. , İRKİN L. C.

2. International Rating Academy Congress on HOPE, 19 - 21 Nisan 2018

2017

2017

Decreasing of the chlorophyll content associated with heavy metal accumulation in Fontinalis antipyretica Hedw

YAYINTAŞ Ö. , IRKIN L. C. , YILMAZ S.

International Conference on Awareness Awareness in Education, Science, Arts and Philosophy,Krakow,poland(Polanya), 16 - 18 Kasım 2017

2017

2017

Decrease of the chlorophyll content associated with heavy metal accumulation in Fontinalis antipyretica Hedw.

İRKİN L. C. , YAYINTAŞ Ö., YILMAZ S.

International Conference on Awareness Awareness in Education, Science, Arts and Philosophy, Krakow, Polonya, 16 - 18 Kasım 2017, cilt.1, no.2, ss.12-20

2017

2017

Epiphytism On The Invasive Algae

ERDUĞAN H. , FIRAT A. R. , Aysel V., Dural B., Okudan Aslan E. Ş. , Akgül R., et al.

VIII. Internatıonal Symposıum on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, ss.115

2017

2017

Secret Beauty of Freshwater; Aquarium Mosses

YAYINTAŞ Ö. , İRKİN L. C.

BİLİM, KÜLTÜR VE SANATTA GÜZELİ ARAYIŞ, Çanakkale, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.1, no.2, ss.523-540

2015

2015

Çanakkale Boğazı’nda Dağılım Gösteren Bazı Makroalglerden Biyoyakıt Üretimi

İRKİN L. C. , ERDUĞAN H.

27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 23 - 28 Ağustos 2015, ss.1

2014

2014

Does Copper Alloy Net Cage Affect Metal Accunulation in Fish

YİĞİT M. , YILMAZ S. , İRKİN L. C. , BÜYÜKATEŞ İNANMAZ Y.

Aquacyprus-2014, 1st International Symposium on Aquatic Science andT echnology, 15 - 17 Mayıs 2014

2014

2014

Utilization of Different Garlic Meal in Fish Diets and its Effects on Growth Performance

İRKİN L. C. , YİĞİT M.

1st International Symposium on Aquatic Science and Technology, Girne, Kıbrıs (Kktc), 15 - 17 Mayıs 2014, ss.1

2014

2014

Does Copper Alloy Net Cage Affect Metal Accumulation in Fish.

YİĞİT M. , Çelikkol B., BULUT M. , Gace L., YILMAZ S. , KAYA H. , et al.

Aquacyprus-2104. 15-17 May 2014. Girne-Cyprus., Girne, Kıbrıs (Kktc), 15 - 17 Mayıs 2014, ss.28 Creative Commons License

2012

2012

Çanakkale Boğazı’nda Yayılış Gösteren Ulva rigida’nın Kimyasal Kompozisyonunun Mevsimsel Olarak İncelenmesi

İRKİN L. C. , ERDUĞAN H.

Kastamonu’nun Doğal Zenginlikleri Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2012, ss.1

2008

2008

Çanakkale İli İntepe Beldesi Kıyılarında Bulunan Bazı Makro Alglerin Kimyasal Kompozisyonu

İRKİN L. C. , ERDUĞAN H.

İntepe Değerleri Sempozyumu-Çanakkale, Türkiye, 30 - 31 Ağustos 2008

2008

2008

Çanakkale İli İntepe Beldesi Kıyılarında Bulunan Bazı Makro alglerin Kimyasal Kompozisyonu.

ERDUĞAN H. , TEKİNAY A. A. , İRKİN L. C. , SEMİZLER O.

İntepe Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 30 - 31 Ağustos 2008, ss.125-129

2008

2008

Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Kıyılarında Bulunan Bazı Makro alglerin Kimyasal Kompozisyonu.

ERDUĞAN H. , TEKİNAY A. A. , İRKİN L. C.

Gelibolu Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 27 - 28 Ağustos 2008, ss.87-91

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

AKUAKÜLTÜRDE ALGLERİN ÖNEMİ ve KULLANIM ALANLARI

İrkin L. C.

IKSAD Publishing House, Ankara, 2020

2018

2018

A hopeful source for herbal treatment Bryophytes

YAYINTAŞ Ö. , İRKİN L. C.

Yaşam Bilimlerinde Risk Kaygı ve Umut Üzerine Yazılar, Yayıntas Tonguç Ö., İrkin Latife C., Editör, Rating Academy, Çanakkale, ss.119-128, 2018

2018

2018

A hopeful Therapeutics Marine Macroalgae

İrkin L. C. , Yayıntaş Ö.

YAŞAM BİLİMLERİNDERİSK, KAYGI VE UMUT ÜZERİNE YAZILAR, , Editör, Rating Academy, Çanakkale, 2018

Desteklenen Projeler