Education Information

Education Information

 • 2014 - 2018 Doctorate

  Balikesir University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Balikesir University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Balikesir University, Necatibey Faculty Of Educatıon, Department Of Mathematıcs And Scıence Teachıng, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Özel yetenekli öğrencilerin fen eğitiminde teknoloji, mühendislik ve matematiğin kullanımı: FETEMM yaklaşımı

  Balikesir University, Instıtute Of Scıence

 • 2012 Postgraduate

  İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersinde bilimsel yaratıcı etkinlik uygulamaları: "Hücre Bölünmesi ve Kalıtım" ünitesi örneği

  Balikesir University, Instıtute Of Scıence