Dr.

MUHAMMET FATİH ÖZKAN


Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Eğitim Bilgileri

2013 - 2019

2013 - 2019

Doktora

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, Türkiye

2011 - 2013

2011 - 2013

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, Türkiye

2006 - 2011

2006 - 2011

Lisans

Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İng.), Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

İran'ın Dengeleme Motivasyonları ve Stratejileri Çerçevesinde Irak Kürtleriyle İlişkileri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilimdalı

2013

2013

Yüksek Lisans

İran'ın Ortadoğu'da Etkinlik Arayışları: Devrim İhracı Politikasından "Şii Hilali" Söylemine

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler

Yabancı Diller

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

Farsca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2015

2015

Dış Politika Akademisi-I

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Uluslararası İlişkiler Konseyi

2014

2014

How To Publish a Scientific Journal Article

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Springer Turkey Office

2013

2013

Ekonomik, Siyasal, Sosyal ve Kültürel Boyutlarıyla Avrupa Birliği Ve Türkiye-AB İlişkileri

Diğer

Marmara Üniversitesi / Avrupa Birliği Enstitüsü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset Bilimi , Uluslararası İlişkiler, Ortadoğu Araştırmaları

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Uzbekistan's Mediator Role in the Afghan Peace Process as a Neighboring and Small State

Özkan M. F. , Omonkulov O.

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.43-61, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Demokratlar'ın Dış Politika Gelenekleri Bağlamında Obama'nın Suriye Politikası

ÖZKAN M. F.

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.3, ss.1-35, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

The Awakening of Muslim Democracy: Religion, Modernity, and the State

Özkan M. F.

INSIGHT TURKEY, cilt.18, ss.286-287, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2015

2015

Bilgi Teknolojileri ve Uluslararası İlişkilerde Fırsat-Tehdit Paradoksu

KARAGÜL S. , ÖZKAN M. F.

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, cilt.X, ss.115-127, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Unpredictable Power Broker: Russia's Role in Iran's Nuclear Capability Development

Özkan M. F. , Baba G.

Ortadoğu Etütleri, cilt.6, sa.2, ss.112-134, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Suriye Kürtleriyle İlgili Gelişmeler Karşısında İran Dış Politikası

Özkan M. F.

II. Alkusam International Relations Congress, Antalya, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2019, ss.47

2018

2018

Filmi Başa Sarmak: Türkiye’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimiyle İlişkileri

Özkan M. F.

II.MODERN TÜRKİYE SOSYAL BİLİMLER GENÇLİK KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 21 Nisan 2018, ss.32

2016

2016

İran Yönetim Biçimini Analamlandırmak

ÖZKAN M. F. , ALKIŞ M.

II. Ortadoğu Sempozyumu, Kırıkkale, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016

2016

2016

İran Yönetim Biçimini Anlamlandırmak

ÖZKAN M. F. , Alkış M.

II. Ortadoğu Sempozyumu, Kırıkkale, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016, ss.1-12

2013

2013

Bilgi Teknolojilerinin Uluslararası İlişkilere Etkileri: Fırsatlar ve Riskler

KARAGÜL S. , ÖZKAN M. F.

11. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Valetta, Malta, 27 - 30 Kasım 2013, ss.1

2012

2012

İslam Devrimi Sonrasında İran Dış Politikasında Şii Jeopolitiği

ÇİÇEKÇİ C. , ÖZKAN M. F.

Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2012, ss.86-87

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

İran'ın Afrika Politikası

ÖZKAN M. F.

Afrika Politikası: 21. Yüzyılda Güvenlik, Refah ve Demokrasi Arayışı, Çomak H., Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.777-786, 2017

2017

2017

İran’ın Afrika Politikası

ÖZKAN M. F.

Afrika Politikası: 21. Yüzyılda Güvenlik, Refah ve Demokrasi Arayışı, Hasret Çoka, Caner Sancaktar, Huriye Yıldırım Çınar, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.777-786, 2017

2017

2017

İslami Devrim İhracı Arayışlarından Pragmatizme Geçiş: İran'ın Orta Asya ve Kafkasya Politikası

ÖZKAN M. F.

21. Yüzyılda Din ve Ululslararası İlişkilerdeki Dönüşüm, Ed. Oran Çoban F. , Editör, Sentez Nesriyat, Bursa, ss.317-340, 2017

2017

2017

İslami Devrim İhracı Arayışlarından Pragmatizme Geçiş: İran’ın Orta Asya ve Kafkasya Politikası

ÖZKAN M. F.

21. Yüzyılda Din ve Uluslararası İlişkilerdeki Dönüşüm, Filiz Çoban Oran, Editör, Sentez Nesriyat, Bursa, ss.317-340, 2017

2015

2015

Stratejik İşbirliğinden Sıcak Çatışmanın Eşiğine: Komşularla Sıfır Sorun Politikası Bağlamında Türkiye-Suriye İlişkileri

ÖZKAN M. F.

Stratejik Derinlik Ekseninde Dış Politika Uygulamaları İdeal-Gerçek İkilemi, Kargül S. , Arslan İ., Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.57-95, 2015

2015

2015

STRATEJİK İŞBİRLİĞİNDEN SICAK ÇATIŞMANIN EŞİĞİNE: KOMŞULARLA SIFIR SORUN POLİTİKASI BAĞLAMINDA TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ

ÖZKAN M. F.

STRATEJİK DERİNLİK EKSENİNDE DIŞ POLİTİKA UYGULAMALARI İDEAL GERÇEK İKİLEMİ, KARAGÜL SONER, ARSLAN İBRAHİM, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.57-95, 2015