Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erken Dönem Fıkıh Düşüncesinde Hukuk Dilinin Gelişimine Dair Bir İnceleme?

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, cilt.7, ss.3704-3715, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Written Source of al-Muwaṭṭa’: Risālat al-Farā’iḍ

Tasavvur, cilt.6, ss.1545-1567, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İMÂM ŞÂFİÎ’YE GÖRE FIKIH İLMİ AÇISINDAN HADİSİN İSNÂDININ SIHHATİ YETERLİ MİDİR?

Şırnak İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.621-645, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ŞEMSEDDÎN EL-İSFAHÂNÎ’YE (Ö. 688/1289) GÖRE İLLETİN RED YOLLARI

Kilitbahir, ss.297-317, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MUVATTA'IN FIKIH TARİHİNDEKİ YERİ

Vuslat Dergisi, ss.63-68, 2018 (Hakemsiz Dergi)

RISÂLETÜ’L-FERÂIZ LI ZEYD B. SÂBIT MEA’ ŞERHIHÂ LI EBÎ’Z-ZINÂD

Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi, cilt.4, ss.329-353, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ŞÂFIÎ MEZHEBINDE FESÂD VE BUTLÂN KAVRAMLARI EŞANLAMLI MIDIR?

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.121-132, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ŞAFİİ MEZHEBİNDE FESAD VE BUTLAN KAVRAMLARI EŞANLAMLI MIDIR?

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.121-132, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÜNÜMÜZE ULAŞAN İLK METINLERDE HADÎS VE SÜNNET KAVRAMI

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.93-116, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HICRÎ ILK IKI ASIRDA IRAK’TA GÖREV YAPAN KADILAR

ÇOMÜ İlahiyat Dergisi, ss.27-44, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GÜNÜMÜZE ULAŞAN İLK METİNLERDE HADİS VE SÜNNET KAVRAMI

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.93-116, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HİCRÎ İLK İKİ ASIRDA IRAK’TA GÖREV YAPAN KADILAR

ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.27-44, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERKEN DÖNEM FIKIH DÜŞÜNCESİNDE EHL-İ RE’Y VE EHL-İ HADÎS AYRIMI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.53-78, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ABDÜLAZİZ B. ABDULLAH B. EBÎ SELEME EL-MÂCİŞÛN VE KADERE DAİR İKİ RİSALESİ

ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.81-108, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ABÜLAZÎZ B. ABDİLLÂH EL-MÂCİŞÛN’UN (v. 164/780) RÜ’YET RİSÂLESİ TERCÜMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Kelam Araştırmaları Dergisi (KADER), ss.566-582, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ABÜLAZÎZ B. ABDİLLÂH EL-MÂCİŞÛN’UN (Ö. 164/780) RÜ’YET RİSÂLESİ, TERCÜMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Kelâm Araştırmaları Dergisi (KADER), cilt.14, ss.566-582, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ŞEHÂDET VE RİVÂYET KAVRAMLARINA DAİR BİR İNCELEME

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.143-163, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İMÂM ŞÂFIÎ’NIN MÜRSEL HADIS ANLAYIŞI

Journal of Intercultural and Religious Studies, ss.61-80, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İMÂM ŞÂFİÎ’NİN MÜRSEL HADİS ANLAYIŞI

Journal of Intercultural and Religious Studies, ss.61-80, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İMAM ŞÂFİÎ VE MÜRSEL HADİS: ÇAĞDAŞÇI YAKLAŞIMLARA DAİR BİRKAÇ MÜLAHAZA

Hadis Tetkiklerİ Dergisi, ss.117-125, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KÂDÎ BEYZÂVÎ’YE GÖRE İLLETİN TESPİT YOLLARI NELERDİR?

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 Kasım 2018, ss.363-368

İMÂM ŞÂFİÎ’YE GÖRE FIKIH İLMİ AÇISINDAN HADİSİN İSNADININ SAHÎH OLMASI YETERLİ MİDİR?

VII.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series, 24 - 25 Mart 2018

Kitap & Kitap Bölümleri