Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Assistant Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

 • 2015 - 2019 Assistant Professor

  Zonguldak Bülent Ecevit University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Maliye

 • 2009 - 2015 Research Assistant

  Zonguldak Bülent Ecevit University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Maliye

Courses

 • Doctorate Vergilemenin Sosyolojik Analizi

 • Undergraduate Maliye Tarihi

 • Postgraduate Kamu Bütçe Sisteminin Analizi

 • Undergraduate Maliye Tarihi

 • Postgraduate İdarelerarası Mali İlişkiler

 • Undergraduate Mahalli İdareler Maliyesi

 • Undergraduate Kamu Maliyesi II

 • Undergraduate Devlet Bütçesi

 • Undergraduate Kamu Maliyesi I

 • Undergraduate Kamu Maliyesi

 • Undergraduate Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 • Undergraduate Maliye Teorisi

 • Postgraduate Kayıtdışı Ekonomi

 • Postgraduate Araştırma Yöntemleri

 • Postgraduate Yolsuzluk Ekonomisi