Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çanakkale Halk Bahçesi’nin Herkes için Tasarım İlkeleri Açısından İrdelenmesi

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.23, no.3, pp.1-13, 2021 (Other Refereed National Journals)

Çanakkale Halk Bahçesi’ndeki Aydınlatma Donatılarının Enerji Verimliliği Açısından Optimizasyonu

Kent Akademisi | Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi, vol.13, no.4, pp.599-608, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Millet Bahçesi Kavramı: Kahramanmaraş İli Örneği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.0, pp.11-30, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kent Turizminin Marka Kent Oluşumundaki Etkisi: Çanakkale Kent Turizminin SWOT Analizi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.0, pp.257-273, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MODERN PEYZAJ MİMARLARININ YAPMIŞ OLDUKLARI TASARIMLARIN KİMLİK KARTLARI YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

1.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 16 January 2021, pp.383-397

PEYZAJ MİMARLIĞINDA 3 BOYUTLU YAZICI KULLANIMININ İRDELENMESİ

1.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 16 January 2021, pp.425-436

Ziyaretçiler İçin Kentsel Turizm Kavramının Algılanması

International West Asia Congress Of Tourism (IWACT‘19), Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.820-832

Çanakkale Kent Halkının Süs Bitkilerine Olan Talebinin Belirlenmesi

I.International Ornamental Plants Congress – VII.Süs Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019, pp.881-890

Kentleşme ve Sürdürülebilir Ulaşım: Çanakkale Kent Merkezi

1st International Conference on Environment, Technology and Management (ICETEM), Niğde, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.401-409 Sustainable Development

İklim Değişikliğinde Peyzaj Mimarlarının Rolü: Çanakkale Kentsel Alan Analizi

1st International Conference on Environment, Technology and Management (ICETEM), Niğde, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.410-419

Kentsel Donatı Elemanlarının Ergonomik Açıdan İncelenmesi: Çanakkale Eski Kordon Örneği

Balkan 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 5 - 07 April 2019, pp.52-62

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesinde Tespit Edilen Dış Mekan Sorunlarının Peyzaj Tasarımı ile Giderilmesi

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1392-1402

Çanakkale Halk Bahçesinin Hava Kararınca Kullanım Olanaklarının İncelenmesi

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1402-1409

Askeri Alanların Çanakkale Kent Gelişimindeki Sınırlayıcı Etkisi

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.32

Çanakkale Kent Merkezindeki Atıl Boşlukların Kent Gelişimine Etkisi

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1446-1455

Çanakkale Troia Müzesi Çevresinin Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi Ve Çözüm Önerileri Getirilmesi

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1410-1417

Çanakkaledeki Parkların Engelliler Açısından Kullanılabilirliği

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1418-1431

Çanakkale Kent Merkezinde Açık Yeşil Alanların Sosyo-Kültürel ve Zamansal Değişimi

Balkan 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 5 - 07 April 2019, pp.41-51

Books & Book Chapters

Peyzaj Mimarlığı Perspektifinden Mimari Maket Uygulamaları

in: Peyzaj Tasarım-Proje-Uygulama, Doç. Dr. Alper SAĞLIK, Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, pp.127-135, 2019