Kent Turizminin Marka Kent Oluşumundaki Etkisi: Çanakkale Kent Turizminin SWOT Analizi


TEMİZ M., SAĞLIK A., SAĞLIK E., KELKİT A., BAYRAK M. İ.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.0, pp.257-273, 2019 (Peer-Reviewed Journal)